La 26a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 12a ĝis la 26a de januaro 2014

Resumo de la januaro sumoo 2014

1. Nombro de la partoprenantoj: 190 el 32 landoj

2. Laŭlandaj partoprenantoj:
Japanio : 52
Francio: 35
Svisujo: 16
Pollando: 13
DRKongo: 10
Vjetnamio: 9
Finnlando, Koreio: 7
Serbio, Italio, Danio: 4
Germanio: 3
Brundio, Svedio, Usono, Rusio, Indonezio, Brazilo: 2
Tajvano, Nepalo, Brazilo, Irano, Ĉinio, Belgio, Kanado, Turkio, Barato, Nederlando, Mongolio, Ĉeĥio, Hungario, Britio: 1

3. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 159 (82,6%)

4. Kvanto de legitaj paĝoj: 15000 paĝoj

5. Komentoj:
1) La nombro de partoprenantoj estis la plej granda en nia historio. La kresko estis pli ol 40.
2) Francio multe kreskis, ĉefe dank' al la grupa partopreno de la Klubo de Arras.
3) Multe partoprenis el DRKongo, Afriko. Antaŭe preskaŭ neniu partoprenis el Afriko, do tio estas tre ĝojiga.
4) 15 lernantoj gvidataj de Monika en Chaux-de-Fonds, Svisujo, venkis preskaŭ perfekte dum 15 tagoj. Tio estas treege admirinda kaj eĉ bonega modelo kaj espero por la plenkreskaj partoprenantoj. Ili sendis al ni voĝajn salutojn kaj foton, kaj tio multe kuraĝigis nin. Dankon, Monika!
5) Dum la pasintaj sumoo-oj, Japanio estis ĉiam elstara, sed dum tiu ĉi sumoo, la nombro tute ne kreskis. Ŝajne Japanio estas ankoraŭ elstara kun la nombro de 52, sed tiu nombro estas kuniĝo de 36 en tiu ĉi listo kaj 16 en NEK prizorgata de Monsano. Francio havis 35, do Japanio kaj Francio havis preskaŭ saman nombron.
6) Por tiu ĉi sumoo laboris ok homoj: ses (Renato, Jitka, Chantal, Monsano, Arase kaj Hori) por prizorgi partoprenantojn, unu (Aleksander) por libroj en la retejo kaj unu (Krystyna) por la retejo kaj diplomo. Ni danku al tiuj kunlaborantoj.
7) Ju pli multiĝas partoprenantoj, des pli multiĝas laboro. Ni devos cerbumi pri pli efika maniero por administri sumoo-on. Mi atendas viajn opinion kaj kunlaboron.

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en la antaŭa sumoo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Ludovikologia Dokumentaro - Legolibroj 2" de Plena Verkaro de Zamanhof" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Leo Tolstoj" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
    "Rakonto komenciĝata per terpomoj" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
   "La verda koro" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   "La granda Adomiralo II" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "Regulus" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
   ""Beletra Almanako, N-ro 18 (Oktobro 2013)" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "Vojaĝo kun Katrina" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Kametaroo (s-ro OOSAKI Hiroŝi, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Raportoj el Japanio 16" - 2 paĝoj
   ;ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
    "Goos la ĉelisto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
    "Krias la silento" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
    "Kuru, Melos!" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "Riĉigaj momentoj" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Dogmoj de Hilelismo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Lingvaj respondoj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Molekula-Orbito (s-ro Akijama Ĉiaki, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "En la ombro de Alberto Ejnštejno" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "Fundamenta krestomatio" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "Verkoj de Verda Majo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Fringo (s-ino ANTSKOG Carola, Kimito, Finnlando)
    "Trans la spegulo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Japana literatura juvelaro" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
    "Mirrakontoj de Liaozhai", "Pli sciu Pri Hirosima", "Vojaĝo en Esperanto- lando" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 13" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "Jurgen" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "Esperanto-Movado kaj Edukado" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Mogoro (s-ino GRALL Monik, Parizo, Francio)
    "Kredu min sinjorino!" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Siva (s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Perfidulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

29. Teru (s-ino HONDA Terumi, Tenri, Nara, Japanio)
    "Historio de esperanto" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Puntanto (s-ino Hämäläinen Sylvia, Tampere, Finnlando)
    "Historio de Esperanto-Movado en Miskolc" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "La mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Martine (s-ino DEMOUY Martine, Périgueux, Francio)
    "Sepdek-sep ŝlosiloj por la japana civilizacio" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

33. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
    "La mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

34. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "Unu jarcento de naciaj luktoj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

37. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "Leo Tolstoj" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Goenkai (s-ro FUĴINO Hiroŝi, Kodaira, Tokio, Japanio)
    "Pli ol Fantazio" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

39. Alta (s-ino Cao Truong, Hanojo, Vjetnamio)
    "La mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Burdo (s-ino BURCHARDT Dorota, E³k, Pollando)
    "Nigra Magio" - 13 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. Arase (s-ino ARASE Sayuki, Mijazaki, Japanio)
    "Leteroj el Koreio" - 9 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
    "Raportojn el Japanio 16" - ... paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

43. Ĝojo (s-ino Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
    "Mirindaj Aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" - 7 paĝoj
    ooo  xxx  xoo  ooo  ooo

44. Brila (s-ino Oh Soonmo, Seulo, Koreio)
    "Lingvaj respondoj" - 2 paĝoj
    ooo  xxo  xoo  ooo  ooo

45. Alaŭda (s-ino ALESSANDRI Hélene, Turo, Francio)
    "Faktoj kaj fantazioj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

46. Cigno (s-ino BEK Sunjo, Busan Koreio)
    "Malbela anasido" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

47. Lagmonto (s-ino Inger Sjöberg , Svedio)
    "Inter sudo kaj nordo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno , Turku, Finnlando)
    "La mastro de Korboja" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo 

49. Elena (s-ino Edith Jaffré , Vannes, Francio)
    "La dezerto de la tataroj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50. Jamamoto-jama (s-ino JAMAMOTO Kazuko, Ŝibukaŭa, Gunma, Japanio)
    "Fabeloj de Andersen" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Aŭroro (s-ino YAZAKI Yoko, Hukuŝma, Japanio)
    "La mastro de l'ringoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

52. Marko (s-ro MENGHINI Marco, Recanati, Italio)
    "Sur Sanga Tero" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

53. Verda Vojeto (s-ino IŜTOK Saĉjko, Niagara Falls, Kanado)
    "Fabeloj de Andersen" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

55. Tomonte (s-ro KOYAMA Takesi, Acugi, Kanagaŭa, Japanio)
    "Dum vi estis kun ni" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

56. Ena-zakura (s-ino HUĜIMOTO Hideko, Gihu, Japanio)
    "Bela sonĝo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

57. Nanjo (s-ino FUĴIMOTO Nacuko , Kameoka, Japanio)
    "Rakontoj de Oomoto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

58. Libelo (s-ino HAUGE Sabine , Nurenbergo, Germanio)
    "La Zamenhof-strato" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

59. Avinjo (s-ino KERR Arlyn , Seatlo, Usono)
    "Pasteĉo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

60. Kazuko (s-ino Narita Kazuko , Kioto, Japanio)
    "La krimo de Katrina" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

61. Vasil (s-ro KADIFELI Vasil , Istanbulo, Turkio)
    "Kavaliro en Tigra Felo" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

62. Dirk (s-ro BINDMANN Dirk , Zeitz, Germanio)
    "Filozofia Vortaro" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

63. Luizeta (s-ino Luigia Oberrauch Madella , Parmo, Italio)
    "Teknikoj de neperforto" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

64. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
    "La danĝera lingvo" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

65. Konisiki tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko , Kameoka, Japanio)
    "Neĝulino" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
    "La eta princo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

67. Tara (s-ino GREGERS Tara , Frederiksbergo, Danio)
    "La Zamenhof-strato" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

68. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne , Saint Rémy, Francio)
    "La bato" - 11 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

69. Tero (s-ino KAPISTA Tereza , Beogrado, Serbio)
    "Kavaliro en tigra felo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

70. Ŝimizudani (s-ro Ŝimizu Takao , Niigata, Japanio)
    "L.L.Zamenhof Originala Verkaro" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

71. Katinjo (s-ino Madzy van der Kooij , Van Vredenburchweg 435 2284 TA Rijswijk, Nederlando)
    "La evangelio laŭ Mateo" - 5 paĝoj, "Tertrema katastrofo de Japanio" - 11 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

72. Mantaro (s-ino JEROFEJEVA Lidija , Nijhnij Tagil, Rusio)
    "La ora pozidono" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

Lernantoj en La Chaux-de-Fonds, Svislando

73. Suzuki (f-ino Chiara DALLA PIAZZA)
    "Praavo kajla kotokukoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

74. Pika (s-ro Allan GRADJEAN)
    "Muminvalo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

75. Malgranda-Bruna (f-ino Juliette KUBLER)
    "Rat-Man" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  xoo  ooo

76. Jungkook (f-ino Clémentine BUISE)
    "Vere aŭ fantazie" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

77. Naruto17 (s-ro Mattias KOSKINEN))
    "Rat-Man" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

78. Aurinko (s-ino Mónika MOLNÁR)
    "La bildstria gvidlibro al genetiko" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

79. Luno (f-ino Lucie VOELIN)
    "Praavo kaj kotokukoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

80. Letero (s-ino MATUMOTO Midori , Tojonaka, Japanio)
    "Unumane" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

81. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
    "Mondoj" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

82. Vilaĝo (s-ro NAKAMURA Fumio, Okajama, Japanio)
    "Mia adolskeco" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83. Martinesperanto38 (s-ino Martine FREYDIER , Fontaine, Francio)
    "Vivo kaj oponioj de Majstro M'Saŭd" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

84. Koboldo (s-ino Kerstin Rohdin , Stockholm, Svedio)
    "Jaroj sur tero" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

86. Alteo (s-ino JAUSIONS Anne , Argenteuil, Francio)
    "Invit'al Japanesko" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

87. Arne (s-ino CASPER Arne , Kopenhago, Danio)
    "Maigret kaj la maljuna damo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

88. Kolĉiko (s-ino PATAS D'ILLIERS Laure , Parizo, Francio)
    "En Rusujo per esperanto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

89. Sunfloro (s-ino SKALICKA Jitka Romo, Italio)
    "Lumo kaj ombro" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

92. Paola (s-ino Paola de ZILAHa Creue, Francio)
    "Urbo Goblinsk" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

S. Lernantoj en La Chaux-de-Fonds, Svislando

1. Luno (f-ino Lucie VOËLIN, 8j)
   "Praavo kaj la kotokukoj" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Suzuki (f-ino Chiara DALLA PIAZZA, 11j)
   "La tri porketoj" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Pika (s-ro Allan GRADJEAN, 11j)
   "Muminvalo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. SiSi.BBK (s-ro Sinan OPAN, 15j)
   "Tinĉjo - La Nigra Insulo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Lwifi (s-ro Louis TRIBUT, 14j)
   "La Flambirdo" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Pierre (s-ro Hugo BÉGUIN, 14j)
   "Tinĉo - La krabo kun oraj pinĉiloj" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Lego (s-ro Lucas DALLA PIAZZA, 15j)
   "Rakonto de ovoj" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. SuperMan (s-ro Jonas BILAT, 15j)
   "Rat-Man" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Malgranda-Bruna (f-ino Juliette KUBLER, 13j)
   "Rat-Man" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  xoo  ooo

10. Jungkook (f-ino Clémentine BUISE, 15j)
    "Vere aŭ fantazie" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Naruto17 (s-ro Mattias KOSKINEN, 13j)
    "Rat-Man" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Naruto Uzumaki (s-ro Alain VILLARS, 13j)
    "Rat-Man" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Pucista (f-ino Laura JEANNERT, 14j)
    "Rat-Man" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Citrono (f-ino Malou GRAF, 14j)
    "Cisko kaj Vinjo - La brusela bubo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Monsterb39 (s-ro Nassim FLÜCKIGER, 13j)
    "Lupo Alberto" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Aurinko (s-ino Mónika MOLNÁR)
    "La bildstria gvidlibro al genetiko" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

1. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
   "Historio de Esperanto" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Vlostano (s-ro Vladimir Opletajev , Surgut, Rusio)
   "La dua invado de marsanoj" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Naruto Uzumaki (s-ro Alain VILLARS)
   "Rat-Man" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Enchjo (s-ro Chimedtseren Enkhee , Ulanbataro, Mongolio)
   "Rememoroj pri la Familio Sugahara" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo 

5. Hirondelle (s-ino BIRAULT Maritéreze, Damgan, Francio)
   "Ture Sventon en Londono" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  oxo

6. annA (s-ino Anna Skudlarska , Vroclavo, Pollando)
   "La Legisto" - 6 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Hainandao (s-ro HIKITA Akio , Nirasaki, Japanio)
   "Faktoj kaj Fantazioj" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Maekawa (s-ino Ookubo Yukiko ,Kaminojama, Jamagata, Japanio)
   "Muminvalo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Matja (s-ro BURES Martin Brno, Ĉeĥio)
    "Paŝoj al plena posedo" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Ŝijou-maru (s-ino JOŜIDA Nobuko, Fukaja, Saitama, Japanio)
    "Koreaj malnovaj rakontoj" - 1 paĝo
    ooo  oox  xxx  ooo  ooo

12. Antari-Hanpan (s-ro Nema PARK Yongsung, Gimhae, Koreio)
    "Mi estas Homo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  oxo  ooo  ooo

13. Sarotamno (s-ino SAROTA Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Etaĝoj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Nordano (s-ino KAŬAI Juka, Bibai, Hokajdo, Japanio)
    "La ŝtona urbo" - 2 paĝoj
    oox  ooo  xxx  xxo  xoo

15. Tadonyama (s-ro Isino Yosio , Tokio, Japanio)
    "Plena manlibro de esperanta gramatiko " - 10 paĝoj
    xxx  xxx  xxx  xox  xxx

16. Abdel (s-ro NOURI Abdel , Parizo, Francio)
    "Ne ekzistas verdaj steloj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Panda (s-ro LEGRAND Christian , Massy, Francio)
    "Kaj staros tre alte" - 2 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  ooo  ooo

18. Printempfloro (s-ino Seo Euna , Koreio)
    "Vivo de Zamenhof" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  xoo

19. Daitoo-dake (s-ro Sjozi Makoto , Sendai, Japanio)
    "Mistera lumo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Mio (s-ino KOVAĈEVIC Miomirka , Beograd, Serbio)
    "Geografio de miaj memoroj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oooo

23. Vadim (s-ino BUSCK Inna , Hobro, Danio)
    "La vivo de la plantoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Feliĉa (s-ino Bui Hai Mung , Hanojo, Vjetnamio)
    "Leteroj el Koreio" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Anjo (s-ino BARTEK Anna, Budapeshto, Hungario)
    "Danco de Feinoj" - ... paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  xoo

26. Kora (s-ino Bui Thi To TÂM , Vjetnamio)
    "Leteroj el Koreio" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Lernantinka (s-ino GUT Barbara , Gliwice, Pollando)
    "Printempo en la aŭtuno" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Helianto (s-ino BARRET Chantal , Saint Nazaire, Francio)
    "Trans la Fabeloceano" - ... paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

29. Hundeto (s-ro Dang Van Thuyet, Bao Loc _ Lam Dong, Vjetnamio)
    "La mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Sfingo (s-ino KON Kumiko , Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "La plano de Bruce Partin-ton" - 2 paĝoj
    oox  oox  ooo  ooo  ooo

32. Carey (s-ino CAREY Catherine , Seatlo, Vaŝingtonio, Usono)
    "Kruko kaj Baniko en Bervalo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

33. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
    "Faktoj kaj fantazioj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  xxo  ooo  ooo

34. Indu (s-ino THAPALIA Indu, Kathmanduo, Nepalo)
    "Kvazaŭ ĉio dependus de mi" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo 

C: Novaj partoprenantoj

1. SinjoroPluso (s-ro Cyrille Découture, Fesques, Normandio, Francio)
   "Retoriko" - 5 paĝoj
   oox  oxx  oox  ooo  ooo

4. Atrebato (s-ro PLUTNIAK Edmond, Arras, Francio)
   "Paradizo ŝtelita" - 15 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Joga (s-ino PLUTNIAK Arlette, Arras, Francio)
   "Geografio de miaj memoroj" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. La Urbestro (s-ro LEMAIRE Fabrice, Béthune, Francio)
   "Morto de artisto" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Ĉielarko (s-ro JANIÈIÆ Dimitrije, Beogrado, Serbio)
   "Kolektanto de Ĉielarkoj" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Krysty (s-ino WOROBIEJ Krystyna, Gubin, Pollando)
   "Quo vadis" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Hasha (s-ro SHAFIEE Hamzeh, Irano, Tehrano)
   "La Monto" - 12 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Seula (s-ino Han yeon-gyeong, Seulo, Koreio)
    "Leteroj el Koreio" - 3 paĝoj
    xoo 

11. Arnold (s-ro PITT Arnold, Leominster, Britio, sed nun en Zielona Gora, Pollando)
    "Quo vadis" - 8 paĝoj
    oox  ooo  xoo  ooo  ooo

12. Zabulon (s-ro NTIDENDEREZA Zabulon , Bujumbura, Burundo)
    "Historio, divastigo kaj implekso de la Esperanta Movado" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  o

13. Anna (s-ino MOCARSKA Anna, Wasilków, Pollando)
    "Reguloj de vivo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Mirabelo (s-ino DUNLOP Marianne, Araso, Francio)
    "Ekstremoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Kristovivo (s-ino NGONGO-MBUANGI , Kinŝaso, DRKongo)
    "Riveroj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Espero (s-ino MBOYO-SOMBO Hope, Kinŝaso, DRKongo)
    "Maks kaj Morits de Wilhelm Busch" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Aleksandrino (s-ino OMBA TSHAMENA Alexandrine, Kinŝaso, DRKongo)
    "La aventuroj de Pinokjo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Erinaco (s-ro VOGT Horst , Schwaebisch Hall, Germanio)
    "Vojaĝo ĝis noktofino" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  xoo  ooo  ooo

19. Ruselo (s-ro WILLIAMS Russ, Vroclavo, Pollando)
    "La Majstro kaj Margarita" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Dito (s-ro TOULLER Didier, Araso, Francio)
    "Tinĉjo en Tibeto" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Belafloro (s-ino TULENGEJE LUSAMBA Rachel , Kinŝaso, DRKongo)
    "Kie penso, tie mondo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Ĉimso (s-ro Joseph TSHIMANGA DIBONDO, Kinŝaso, DRKongo)
    "Fabelas" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Patrali (s-ro Patrick ALINGIBALA, Kinŝaso, DRKongo)
    "Beletra Almanako" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Trezoro (s-ino Trésor MBODIA MUNANGA , Kinŝaso, DRKongo)
    "La kisa malsano" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Beldam (s-ino Belda KAWATA AKWAYI, Kinŝaso, DRKongo)
    "Nova Mondo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo 

26. Rakela (s-ino Rachel MAFULUKO-KAHIMA, Kinŝaso, DRKongo)
    "Winnie-la-Pu" - 11 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Ĉielarko (s-ino Ana Montesinos, Londono, Britio)
    "Elpafu la sagon" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Christop (s-ino Christelle PAILLARD, Araso, Francio)
    "Kvazaŭ ĉio dependus de mi" - 20 paĝoj
    oox  oxx  oox  oxx 

29. Ŝak (s-ro Syauqi Ahmad Zulfauzi, Bandung, Indonezio)
    "Fabeloj de H.C. Andersen" - 50 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Oliveto (s-ino Helene MAZZEGA, Araso, Francio)
    "Kiel akvo de l'rivero" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Espero (s-ro CALVOS, Araso, Francio)
    "La eta princo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Hassan (s-ro Hassan NTAHONSIGAYE, Rumogne, Burundi)
    "Dialogo inter surdoj" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

34. Aminda (s-ino Icha Bazenga, Kinŝaso, DRKongo)
    "Fajro! Fajro! kaj aliaj teatraĵetoj" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

35. Ĵoel (s-ino Joëlle MULLER, Araso, Francio)
    "Murdo en esperantujo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

36. Vilhelm (s-ro William Daniel Dumoulin, L'Hay-les-Roses, Francio)
    "Kredu min, sinjorino" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

37. Siru (s-ino Sirkka Mattlin, Hyvinkää, Finnlando)
    "Kroze - proze. Literatura esearo" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Thúy (s-ino Ðo Thi Thúy, Hanojo, Vjetnamio)
    "Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" - 3 paĝoj
    oxo  xox  oxx  oxx  xoo

39. Safira (s-ino Hoang Ngoc Bich, Hanojo, Vjetnamio)
    "Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" - 3 paĝoj
    oox  oxo 

40. Margaretha (s-ino SYMOENS Margaretha, Oostende, Belgio)
    "La fotoalbumo, unua volume de Trevor Steele" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. Lulu (s-ino BOURSIER Lucette, Carency, Francio)
    "La krimo de Katrina" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. Lingvulino (s-ino Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn, Alando, Finnlando)
    "Historio de la lingvo Esperanto" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

43. Lennig Gwen (s-ino RAULT Jeannine, Araso, Francio)
    "La eta spiru 1: Salutu la sinjorinon" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

44. Ramono (s-ino RAMON Jacky, Araso, Francio)
    "La nigra insulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

45. Ŝanjo (s-ino WLODARSKI Chantal, Araso, Francio)
    "Floroj del'krepusko" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

46. Ilia (s-ino Ilia Sumilfia Dewi SIAHAAN, Ĝakarto, Indonezio)
    "La danĝera lingvo" - 2 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  oxo  ooo

47.Jarfino (s-ino Saitoo Cume, Sendai, Japanio)
    "Kredu min, sinjorino" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  oxo  ooo  ooo

48. Clodero (s-ino ROBBE Claudie, Araso, Francio)
    "Rakonti pri liu hulan" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Saliko (s-ino Raita Pyhälä, Hyvinkää, Finnlando)
    "Lingva arto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50.Fidinda (s-ino MOZER Alina, Varsovio, Pollando)
    "Bona espero" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Tuomo (s-ro Tuomo Grundström, Rauma, Finnlando)
    "Peer Gynt" - 17 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

La legluktado OOZMOO de NEK en januaro 2014

1. Vij
   "Lidia. La vivo de Lidia Zamenhof. Filino de Esperanto" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Akira
   "La brava soldato Ŝvejk" - 10 paĝoj
   ooo  oxo  oxo  oo-  ---

3. Sunjo
   "Bela sanĝo" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Komenco (Oda Hajime)
   "Japana Literatura Juvelaro" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  xoo

5. Kapao
   "Faraono" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Sejko
   "La granda admiralo" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  oxx  xoo

7. Abemaucu
   "La Alaska stafeto" - 5-6 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  oxo  ooo

8. Nadesiko
   "Hinokio kaj papavetoj" - ... paĝoj
   ooo  ooo  xxo  oox  ooo

9. Mizro
   "La spleno de Parizo" - 3 artikoloj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Kazunĉa
    "Malnovaj rakontoj de romano de velŝipo" - 3 rakontoj
    ooo  ooo  xxo  ooo  ooo

11. Monsano
    "Trezoro - Esperanta novel-arto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Haruo
    "Vivo" eldonita de ĉina esperanto-ligo" - ... paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Kirisan
    "Fundamenta Krestomatio" - 3 paĝoj
    oxo  oxo  oox  oxx  ooo

14. Lilio
    "33 rakontoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Tom
    "Ludoviko Zamenhof" - 2 paĝoj
    ooo  xxx  xxx  xxx  xxx

16. Ferulino
    "Rakonto komenciĝanta per terpomoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oxo

Ĉiuj kiuj akiris 15 venkojn ricevis diplomon!

komenco