Esperantaj elektronikaj libroj

Post la 100-a UK-o en Lille organizantoj de Esperanto Sumoo havas honoron informi Vin pri elektronikaj esperantaj libroj troveblaj en interreto.

Se iu konas aliajn aktivajn retadresojn kie estas aliaj esperantaj retlibroj bonvolu informi nin. Ni tuj informos pri tio sur la paĝo.

Jen la retadresoj:

1. https://literaturo.weebly.com/

2. La diplomato kiu ridis pdf

3. Dek noveloj de Maupassant pdf

4. http://i-espero.info/elsutaro/esperantaj-libroj#books

5. http://esperanto-klaus.de/

6. http://www.majkel.de/esh/pages/esperanto/e-libroj.php