La 29a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 6a ĝis la 20a de julio 2014

Resumo de la julia sumoo 2014

1. Nombro de la partoprenantoj: 127 el 22 landoj

2. Laŭlandaj partoprenantoj:
Japanio: 40
Francio: 25
Pollando: 12
Vjetnamio: 7
Italio: 6
Koreio: 5
DR Kongo, Finnlando, Serbio: 4
Germanio, Danio, Nederlando: 3
Rusio: 2
Tajvano, Brazilo, Nepalo, Turkio, Barato, Hungario, Kanado, Ĉinio, Svedio: 1

3. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 102/114 (89,47%)
13 japanoj ankoraŭ luktas, komencinte la sumoo-n la 13an de julio. Mi ekskludis iliajn rezultojn el la ĉi-supra kalkulo.

4. Kvanto de legitaj paĝoj: 10000 paĝoj

5. Komentoj:
1) La nombro de partoprenantoj draste falis de 190 en januaro, de 176 en marto al 161 en majo kaj al 127 en julio. Tio estas bedaŭrinda afero. Tiu falo estis kaŭzita, unue de foresto de svisaj lernantoj, kaj eble de feriado de multaj partoprenintoj.
Mi esperas, ke la nunaj partoprenantoj propagandos la sumoon al siaj ĉirkaŭuloj.
2) Mi ricevis tre kuraĝigan mesaĝon de Brila Estonteco, nova partoprenanto el Vjetnamio. Ŝi estas ĝenerala sekretario de Vjetnama Esperanto-Asocio, do en septembro partoprenontoj el Vjetnamio multiĝos:

Ŝia mesaĝo:
Antaŭe, mi tute ne interesiĝis pri la konkurso Sumoo, simple ĉar mi estas ege okupita, delonge mi ne havis kutimon legi paperajn librojn aŭ bultenojn. Ĉion mi bezonas, mi povas trovi sur interneto.
Ĉi-foje, kun forta kuraĝigo de miaj karaj kolegoj, Jada kaj Rambutano, mi kuraĝe partoprenis. Dum la unuaj tagoj, mi tuj trovis grandan valoron de la konkurso. Mi kuraĝigos miajn infanojn kune partopreni en la venonta Sumoo. Elkoran dankon pro via bonega ideo.

Brila Estonteco

3) Por tiu ĉi sumoo laboris ok homoj: Renato (Serbio), Jitka (Italio), Vasil (Turkio), Monsano (Japanio), Arase (Japanio) kaj Hori (Japanio) por prizorgi partoprenantojn, Aleksander (Pollando) por libroj en la retejo kaj Krystyna (Pollando) por la retejo kaj diplomo. Ni danku al tiuj kunlaborantoj. Ni atendas novajn prizorgantojn en septembro.

Ĉefprizorganto HORI Jasuo

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en la antaŭa sumoo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Ludovikologia Dokumentaro XI- Lingvo Internacia I" de Plena Verkaro de Zamanhof" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Vere aŭ fantazie" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
    "Japana Litertura Juvelaro" kaj "Raportoj el Japanio 17" - 4 kaj 6 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
   "Viktimoj" - 1 paĝo
   oox  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   "Taglibro de Anne Frank" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "Verkisto Leo Tolstoj" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
   "Vivo de Gabdhi" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "Vojaĝo en esperanto-lando" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 17" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
    "Sur sanga tero" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
    "La somero de la bela blanka ĉevalo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "5000 Jaroj de Ĉinio" - 5 ĉapitroj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Imperiaj ambicioj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Molekula-Orbito (s-ro Akijama Ĉiaki, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Origino de la Vivo sur la Tero" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "En la ombro de Alberto Ejnštejno" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "Fabeloj" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "En pli Granda Mondo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Fringo (s-ino ANTSKOG Carola, Kimito, Finnlando)
    "Poemoj de Baldur Ragnarsson" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 11" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "Kredu min Sinjorino!" - 18 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 13" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "Viro en nigra mantelo kaj aliaj rakontoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "1000 vortojn de Esperanto-lingvo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. Siva (s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Perfidulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Puntanto (s-ino Hämäläinen Sylvia, Tampere, Finnlando)
    "Kalevala" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "Serpentoj en la puto" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

29. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
    "Stranga kato" - 11 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "Kredu min sinjorino" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "Hieraŭnokte mi revis pri paco" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Goenkai (s-ro FUĴINO Hiroŝi, Kodaira, Tokio, Japanio)
    "Tra la vivo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

33. Alta (s-ino Cao Truong, Hanojo, Vjetnamio)
    "Raporto el Japanio 15" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

34. Burdo (s-ino BURCHARDT Dorota, E³k, Pollando)
    "Sep frataoj" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

35. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno , Turku, Finnlando)
    "Mi estas PELÉ" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo 

36. Elena (s-ino Edith Jaffré , Vannes, Francio)
    "Leo Tolstoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

37. Tomonte (s-ro KOYAMA Takesi, Acugi, Kanagaŭa, Japanio)
    "Metropoliteno" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Libelo (s-ino HAUGE Sabine , Nurenbergo, Germanio)
    "Tri rakontoj pri la miljara paco" - 5 poemoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

39. Kazuko (s-ino Narita Kazuko , Kioto, Japanio)
    "Katarina malfruas" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Vasil (s-ro KADIFELI Vasil , Istanbulo, Turkio)
    "Faktoj kaj Fantazioj" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. Dirk (s-ro BINDMANN Dirk , Zeitz, Germanio)
    "El la arkivo de la Scienca Revuo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. Luizeta (s-ino Luigia Oberrauch Madella , Parmo, Italio)
    "Vojaĝo ĝis noktofino" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

43. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
    "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ?" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  xoo  ooo  ooo

44. Konisiki tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko , Kameoka, Japanio)
    "Andersena fabelo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  oox  ooo  ooo

45. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
    "La naiveco de Pastro Brown" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

46. Tara (s-ino GREGERS Tara , Frederiksbergo, Danio)
    "Tra densa mallumo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

47. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne , Saint Rémy, Francio)
    "Ekstremoj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Tero (s-ino KAPISTA Tereza , Beogrado, Serbio)
    "De Patagonio ĝis Alasko" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Ŝimizudani (s-ro Ŝimizu Takao , Niigata, Japanio)
    "Barbro kaj Eriko" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50. Katinjo (s-ino Madzy van der Kooij , Van Vredenburchweg 435 2284 TA Rijswijk, Nederlando)
    "La bona mesaĝo de Jesuo", "Paradizo ŝtelita" - 4, 11 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Mantaro (s-ino JEROFEJEVA Lidija , Nijhnij Tagil, Rusio)
    "Lecionoj por knabo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

52. Letero (s-ino MATUMOTO Midori , Tojonaka, Japanio)
    "Amparolo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  oox  ooo  ooo

53. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
    "Mi estas Homo" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  xoo  ooo

56. Alteo (s-ino JAUSIONS Anne , Argenteuil, Francio)
    "Stokita vino" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

57. Arne (s-ino CASPER Arne , Kopenhago, Danio)
    "Orm la ruĝa" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

58. Sunfloro (s-ino SKALICKA Jitka Romo, Italio)
    "Sklavoj de Dio" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

59. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
    "Historio de Esperanto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

60. Vlostano (s-ro Vladimir Opletajev , Surgut, Rusio)
    "“Historio de Esperanto" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

61. annA (s-ino Anna Skudlarska , Vroclavo, Pollando)
    "Tempo fuĝas" - 1 rakonto
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

62. Maekawa (s-ino Ookubo Yukiko ,Kaminojama, Jamagata, Japanio)
    "Vojaĝo kun Katarina" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

63. Sarotamno (s-ino SAROTA Barbara, Gliwice, Pollando)
    "La ĉardeno de la urbestro" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

64. Mio (s-ino KOVAĈEVIC Miomirka , Beograd, Serbio)
    "Paŝoj al plena posedo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oooo

65. Feliĉa (s-ino Bui Hai Mung , Hanojo, Vjetnamio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. Anjo (s-ino BARTEK Anna, Budapeshto, Hungario)
    "Kun sia speca spico" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

67. Lernantinka (s-ino GUT Barbara , Gliwice, Pollando)
    "CENT pri CENT" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

70. Luno (s-ino THAPALIA Indu, Kathmanduo, Nepalo)
    "'Lidia' La vivo de Lidia Zamenhof Filino de Esperanto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo 

71. Atrebato (s-ro PLUTNIAK Edmond, Arras, Francio)
    "Gaston WARINGHIEN 1901-1991 Heroldo de la internacia lingvo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

72. Joga (s-ino PLUTNIAK Arlette, Arras, Francio)
    "La flava hundo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

73. Anna (s-ino MOCARSKA Anna, Wasilków, Pollando)
     "La libro de la Spiritoj" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

74. kristovivo (s-ino Christvie NGONGO-MBUANGI, DRKongo)
    "La bapto de Caro Vladimir" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

76. Aleksandrino (s-ino OMBA TSHAMENA Alexandrine, Kinŝaso, DRKongo)
    "La spegulo de Velodajo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

77. Ruselo (s-ro WILLIAMS Russ, Vroclavo, Pollando)
     "La legisto" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

78. Dito (s-ro TOULLER Didier, Araso, Francio)
     "La flava hundo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

79. Ĉimso (s-ro Joseph TSHIMANGA DIBONDO, Kinŝaso, DRKongo)
    "Esperanto laŭ metodo Friis IX" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

80. Trezoro (s-ino Trésor MBODIA MUNANGA , Kinŝaso, DRKongo)
    "Renovigan ideologion por la revolucia rekonstruo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83. Siru (s-ino Sirkka Mattlin, Hyvinkää, Finnlando)
    "Sendependaj homoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  oxx  ooo  ooo

84. Ŝanjo (s-ino WLODARSKI Chantal, Araso, Francio)
    "Surklifa de Serĝo Elgo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

86. Panda (s-ro LEGRAND Christian , Massy, Francio)
    "La fotoalbumo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

87.Jarfino (s-ino Saitoo Cume, Sendai, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 17" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

88. Ĝojo (s-ino Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
    " Malvasta kaĝo" - 5,6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

90. Brila (s-ino Oh Soonmo, Seulo, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

91. Karakorojama (s-ino SANPEI Keiko, Sendai, Mijagi, Japanio)
    "Tra dezerto kaj praarbaro" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

93. Ĉevia (s-ino AN Jinsim , Seulo, Koreio)
    "Renkontoj kun diferenculoj" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

97. Karla (s-ino Carla Zulian, Romo, Italio)
    "Teknikoj de neperforto" - 13 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

99. Mirtelo (s-ino Korine Cheizoo, Nederlando)
    "Baza Literatura Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

100. Arase (s-ino ARASE Sayuki, Mijazaki, Japanio)
     "SALALE!" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

101. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
     "Raportojn el Japanio 16" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

102. Alaŭda (s-ino ALESSANDRI Hélene, Turo, Francio)
     "La bona lingvo" - 2 ĉapitro
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

103. Aŭroro (s-ino YAZAKI Yoko, Hukuŝma, Japanio)
     "La mastro de l'ringoj" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

106. Krysty (s-ino WOROBIEJ Krystyna, Gubin, Pollando)
     "La tempo-maŝino" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

108. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
     "Paŝoj al plena posedo" - 3 paĝoj
     oxo  ooo  ooo  xoo  ooo

111. Ĵoel (s-ino Joëlle MULLER, Araso, Francio)
     "Tra deserto kaj praarbaro" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

112. Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
     "Mirrakontaj de Liaozhai", "Vojaĝo en Esperanto-lando>" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

113. Martine (s-ino DEMOUY Martine, Périgueux, Francio)
     "De suno ĝis suno" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

114. Lagmonto (s-ino Inger Sjöberg , Svedio)
     "Viro en nigra mantelo kaj aliaj rakontoj" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

117. Teru (s-ino Terumi HONDA, Hukuyama, Hirosima, Japanio)
     "Raportoj el Japanio 17" - 15 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

118. Abelo (s-ino Debora Rossetti, Romo, Italio)
     "Vivo de Zamenhof" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

1. Lingvulino (s-ino Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn, Alando, Finnlando)
   "Kronikoj de militkirurgo" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Clodero (s-ino Claudie ROBBE , Araso, Francio)
   "Ili vivis sur la tero" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Hirondelle (s-ino BIRAULT Maritéreze, Damgan, Francio)
   "Bona Espero" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  oxo  xoo  ooo

4. Antari-Hanpan (s-ro Nema PARK Yongsung, Gimhae, Koreio)
   "Senlegenda biografio (Ludovikito)" - 4 paĝoj,
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. VerdaVojeto (s-ino Saĉjko IŜTOK, Niagara Falls, Kanado)
   "Silento" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Sfingo (s-ino KON Kumiko , Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Nils" - 2 paĝoj
   xxo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Hugo (s-ino Catherine ROUX, Glorieux Verdun, Francio)
    "La verda Majo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Mogoro (s-ino Grall Monik , Parizo, Francio)
    "Ĉu vi konas Balaise Cendrars?" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Ĉielarko (s-ro Dimitrije JANIÈIÆ, Beogrado, Serbio)
    "To Huu: Elektitaj poemoj" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Abdel (s-ro (NOURI ABDEL , Parizo, Francio)
    "La infana raso" - 3 paĝoj
    ooo  ooo 

28. Espero (s-ro CALVOS, Araso, Francio)
    "Origino de la vivo sur la tero" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Marko (s-ro MENGHINI Marco, Recanati (MC), Italio)
    "Genezo" - 1 ĉapitro
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Kora (s-ino Bùi Thi To TÂM, Vjetnamio)
    "Hanako lernas Esperanton" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

C: Novaj partoprenantoj

2.Benoit PHILIPPE (s-ro Benoit PHILIPPE, Dresden, Germanio)
   "Kiu ĉe mi?" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3.Rob (s-ro Rob Moerbeek, Nederlando)
   "Kiel la homo ekis pensi" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  o

4. Vannes Françoise (s-ino Françoise Buannic, Vannes, Bretonio, Francio)
   "Anekdotoj pri famaj homoj" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5.Brila Estonteco (s-ino Nguyen Thi Phýõng Mai , Hanojo, Vjetnamio )
   "La rakonto pri Kjeŭ" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6.Bogio (s-ino Bogus³awa BRONOWSKA , Tychy, Pollando )
   "Sinjoro Tadeo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

La legluktado OOZMOO de NEK en julio 2014

1. Sunjo
   "Perfektiga lernolibro de Esperanto" - 1 ĉapitro

2. Mizro
   "Maskerado ĉirkaŭ la morto " - 10 artikoloj

3. Sejko
   "Aŭtuno en la printempo" - 6 paĝoj

4. Lilio
   "Sed nur fragment" - 2 paĝoj

5. Komenco
   "Perfektiga Lernolibro de Esperanto" - 2 lekcioj

6. Kapao
   "Faraono" - 5 paĝoj

7. Vij
   "Kredu min sinjorino!" - 4 paĝoj

8. Akira
   "La brava soldato Ŝvejk" - 5 paĝoj

9. Monsano
   "Verkaro de Lusin plena koleltito" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Haruo
    "Lumo kaj ombro" - 3 paĝoj

11. Ferulino
    "Rakonto komenciĝanta per terpomoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Nadesiko
    "Iwan la malsaĝulo" - 1 paĝo

13. Kazunĉa
    "La ĝemelaj steloj" - 4 paĝoj

Ĉiuj kiuj akiris 15 venkojn ricevis diplomon!

komenco