La 17a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 1a ĝis la 15a de julio 2012

Karaj, sukcese finiĝis nia julia sumoo. Mi dankas unue al vi ĉiuj pro via partopreno, kaj due al la prizorgantoj (Aleksander, Renato, Monsano kaj Krystyna pri TTT-ejo kaj diplomoj).
Por pli ol unu monato ni povos paŭzi, sed ekde la 1a de septembro (tiu-foje dum 9 tagoj) komenciĝos la septembra sumoo. Ĝis tiam ni trejnu nin.

La ĉefa prizorganto HORI Jasuo

Resumo de la julia sumoo 2012

Partoprenantoj: 111 (la ĉefa ĉambro 98 + Monsana ĉambro 13)

Landoj: 20
Japanio: 34 + 13
Francio: 15
Pollando: 9
Usono: 6
Koreio: 5
Danio, Finnlando: 4
Vjetnamio: 3
Brazilo, Ĉinio, Germanio, Italio, Serbio, Svedio: 2
Tajvano, Barato, Litovio, Kanado, Pakistano, Ĉeĥio: 1

Laŭklasaj partopenintoj en la ĉefa ĉambro:
Jokoduna (A): 63
Oozeki (B): 9
Sekiŭake (C): 5
Komusubi (Ĉ): 4
Maegaŝira: (D): 17

Novaj partoprenintoj: 13

Kiom da paĝoj ni legis entute: ĉirkaŭ 9200 paĝoj

Certe multaj legis pli ol la promesita kvanto kaj iuj legis po ĉapitro(j), tial ni ne povas precize kalkuli la paĝojn. Dank' al nia legado, dormantaj libroj vekiĝis kaj nove multaj libroj estis aĉetitaj.

Ĉi-foje la vera sumoo en Japanio komenciĝis la 8an de julio, pro tio kelkaj miskomprenis la komencan tagon, kaj ankoraŭ nun ili luktas. Krome luktistoj en Monsana ĉambro komencis lukti la 8an, ankaŭ ili nun luktas, tial nun ni ne povas kalkuli, kiom da homoj venkadis 15 tagojn.

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en majo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Unua etapo de Esperanto" - 20 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Vivo de Zamenhof" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
   "Raportoj el Japanio 15" - 1 ĉapitro
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Vilaĝo (s-ro NAKAMURA Fumio, Okajama, Japanio)
   "La grafo De Monte-Kristo" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  oo

5. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
   "Erna" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   "Kvin virinoj de amoro" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "La vivo de Andreo Cseh " - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
   "Internacia Kretomatio" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "Raportoj el Japanio 15" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Kametaroo (s-ro OOSAKI Hiroŝi, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 2 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
    "Amparolo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  o

14. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "Penso kaj Vivo" - 2 ĉapitroj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Paŝoj al plena posedo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Paroladoj" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Molekula-Orbito (s-ro Akijama Ĉiaki, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Miaj Vojajĝoj tra la Mondo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "Esperanto, lingvo de paco en Irano" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Burdo (s-ino BURCHARDT Dorota, E³k, Pollando)
    "Ĉeĥa kuracisto en koro de Afriko" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "La danĝera lingvo" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
    "Faktoj kaj Fantazioj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 6 paĝoj
    xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "Higieno de l'murdisto" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Tomonte (s-ro KOYAMA Takesi, Acugi, Kanagaŭa, Japanio)
    "LEE Chong-Yeong gvidanto nia" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Ena-zakura (s-ino HUZIMOTO Hideko, Gihu, Japanio)
    "Esperanto en la tornistro" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
    "La domo de la popolo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno, Turku, Finnlando)
    "Ŝvejk" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

29. Fringo (s-ino ANTSKOG Carola, Kimito, Finnlando)
    "Ferio kun la morto" - 3-5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Vivoj tra la Mondo"1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Serapide (s-ro MARTINO Roberto, Romo, Italio)
    "Morto de artisto" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "Mondo de travivaĵoj" - 16 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  o

33. Ji Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
    "Mirrakontoj de Liaozhai" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

34. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raporto el Japanio 10" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

36. Konisiki tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko, Kameoka, Japanio)
    "Andersenaj fabeloj kaj aliaj" 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  o

37. Helianto (s-ino BARRET Chantal, Saint Nazaire, Francio)
    "La Krabo kiu ludis kun la maro" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  o

38. Arko (s-ino GONG Xiaofeng, Nanchang, Ĉinio)
    "Montara vilaĝo" - 5 paĝoj
    xxo  xox  xox  oox  o

39. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "La grafo de Monte-Kristo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Wellington (s-ro Alencar de Souto Wellington, Boa Vista, Brazilo)
    "Sep Leteroj" - 2 paĝoj
    o

41. Legemulino (s-ino JENSEN Clara, Assenso, Danio)
    "Sed homoj kun homoj" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. Antonio (s-ro WALASZEK Jerzy, Sosnowiec, Pollando)
    "Esplorado de vivĝojo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

44. Acebono (s-ro ANDERSON Gary, Seatlo, Usono)
    "Premitaj Floroj" - 1 ĉapitro
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

45. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "Kredu min sinjorino" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "La viro en la luno" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Mogoro (s-ino GRALL Monik, Parizo, Francio)
    "La fotoalbumo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50. Vadim (s-ino BUSCK Inna, Hobro, Danio)
    "Mio, mia filo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Nagasiva (s-ro Siva naga Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Patroj kaj Filoj" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

53. Nacuko (s-ino FUĴIMOTO Nacuko, Kameoka, Japanio)
    "La infanoj en la arboj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

54. Teru (s-ino HONDA Terumi, Tenri, Nara, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 20 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

55. Sur manplato (s-ino MIRIĈ Jadranka, Zaeĉar, Serbio)
    "Noveloj, rakontoj" - 6paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

57. Arbusto (s-ino PYHALA Raita, Hyvinkaa, Finnlando)
    "Sendependaj homoj" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

59. Makako (s-ro ODA Hazimee, Oosaka, Japanio)
    "Koreaj malnovaj Rakontoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

60. Manĝegemulino (s-ino CHATTERJEE Betty, Vallensbaek Strand, Danio)
    "Homarano" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

61. Dana (s-ino ¯ELIÑSKA Danuta, Gliwice, Pollando)
    "Romano de San Michele" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

62. Puntanto (s-ino Hämäläinen Sylvia, Tampere, Finnlando)
    "La vivo de la plantoj" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

64. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "Buŝo plena je tero" -3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

65. Belatrikso (s-ino BERMEA Irma, Seattle, Usono)
    "La Eta Princo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. Martine (s-ino DEMOUY Martine, Périgueux, Francio)
    "Tra la mondo per biciklo kaj esperanto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

68. Avinjo (s-ino KERR Arlyn, Seattle, Usono)
    "La aventuroj de Alicio en Mirlando" - 9 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

79. Kawasakininja (s-ro MOTULSKY Nat, Seattle, Usono)
    "Winnie-La-Pu" - 1 ĉapitro
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

82. Fasketo (s-ro DUFAY France, Lons-le-Saunier, Francio)
    "La ŝtona urbo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83. Adeelpk (s-ro BUTT Adeel Mahmood , Nankana Sahibo, Pakistano)
    "La Dharmo-pado" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

87. Ĝojo (s-ro Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
    "Kumeŭaŭa- la filo de la ĝangalo " - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

88. Monjo (s-ino Kimáková Monika, Ostrava, Ĉeĥio)
    "Tra dezerto kaj praarbaro" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 malvenko en majo

2. Auroro (s-ino YAZAKI Yoko, Hukuŝma, Japanio)
   "Raporto el Japanio 15" - 20 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  oox  ooo

3. Jamamoto-jama (s-ino JAMAMOTO Kazuko, Ŝibukaŭa, Gunma, Japanio)
   "Nova Zamenhofa Legolibro" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Irvojoj (s-ro GEVEKE Alke, Westerstede, Germanio)
   "Muminvalo" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Trezoro (s-ino OPULSKIENE Grazina, Mazeikiai, Litovio)
   "Min trafis feliĉ' esti rusa poeto" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
   "La nobela burĝo" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Goenkai (s-ro FUĴINO Hiroŝi, Kodaira, Tokio, Japanio)
   "Printempo de Morto" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  oxx

9. Nordano (s-ino KAŬAI Juka, Bibai, Hokajdo, Japanio)
   "Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  oxo  ooo  xoo

10. Hainandao (s-ro HIKITA Akio, Nirasaki, Japanio)
    "Kvazaŭ ĉio dependus de mi" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  xoo  oxo 

15. Karakorojama (s-ino SANPEI Keiko, Sendai, Mijagi, Japanio)
    "La lupino" kaj aliaj rakontoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo 

C: Sekiŭake (la tria rango) luktistoj kun 2 malvenkoj en majo

1. Ŝijou-maru (s-ino JOŜIDA Nobuko, Fukaja, Saitama, Japanio)
   "Mi malamas" - 2paĝoj
   xoo  ooo  ooo  ooo

2. Optimismo (s-ino JAMAMOTO Akiko, Maĉida, Tokio, Japanio)
   "Paroladoj" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Antari-Hanpan (s-ro Nema PARK Yongsung, Gimhae, Koreio)
   "Mi estas homo" - 2 paĝoj
   oox  ooo  ooo  oxo  ooo

6. Du_sunoj (s-ino IŜINO Masajo, Tokio, Japanio)
   "Fianĉo de l'sorto" - 4 paĝoj
   ooo  xoo  xxo  oox  xxx

7. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
   "Faktoj kaj fantazioj" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

Ĉ: Komusubi (la kvara rango) luktistoj kun 3 malvenkoj en majo

1. Libelo (s-ino HAUGE Sabine, Nurenbergo, Germanio)
   "la pentristo Albrecht Dürer kaj liaj verkoj" - 7 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Daitoo-dake (s-ro Sjozi Makoto , Jamagata, Japanio)
   "Maja pluvo" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Sfingo (s-ino KON Kumiko, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson" - 3 paĝoj
   ooo  oox  oox  ooo  xoo

5. Brila (s-ino Oh Soonmo, Seulo, Koreio)
   "Vasta mondo" - 3 paĝoj
   xxo  oxx  ooo  ooo  ooo

D: Maegaŝira (la kvina rango) luktistoj kun 4 malvenkoj aŭ pli en majo kaj novaj partoprenantoj

6. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne, Saint Rémy, Francio)
   "Falantaj muroj" - 30 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
   "LIDIA. La vivo de Lidia Zamenhof Filino de Esperanto " - 15 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Tadon-yama (s-ro IŜINO Yosio, Tokio, Japanio)
   "Kontiki" - 10 paĝoj
   oox  xxx  xxo  xox  oxx

15. Koboldo (s-ino ROHDIN Kerstin, Stockholm, Svedio)
    "Murdo en esperantujo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Versero (s-ino Noé Véronique, Laon, Francio)
    "Karlo" - 1 ĉapitro
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
    "Morgaŭ denove ni vidu" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Abeleto (s-ino KWASNIEWSKA Ursula, Lund, Svedio)
    "Morto de artisto" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Mila (s-ino PIECZARA Emilia, Gliwice, Pollando)
    "Miĥail Gorbaĉov" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Sarotamno (s-ino SAROTA Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Joĉjo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Elena (s-ino Jaffré Edith, Vannes, Francio )
    "Hieraŭ nokte mi revis pri paco" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Verda Vojeto (s-ino IŜTOK Saĉjko, Niagara Falls, Kanado)
    "Anne Frank ne estas de hieraŭ" - 5 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  ooo  ooo

23. Tara (s-ino GREGERS Tara, Frederiksbergo, Danio)
    "Hundo de Flandrio" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Mikaelo el Miramas (s-ro CERISAY Michel , Miramas, Francio)
    "La Zamenhof-Strato " - 4 paĝoj
    oxo  xxo  xxx  xox  xoo

25. Carey (s-ino CAREY Catherine, Seatlo, Vasxingtonio, Usono)
    "Paŝoj al plena posedo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
    "Faktoj kaj Fantazioj" - 3 paĝoj
    ooo  oox  ooo  ooo  ooo

27. Bluarbo (s-ino BAE Sungyang , Gimhae, Koreio)
    "Pano por animo" - 4 paĝoj
    oox  xxo  ooo  ooo  ooo

28. Kristin Bahlia (s-ino PARIS Emmanuelle , Bourg Saint Maurice, Francio)
    "La Lupino kaj aliaj rakontoj" - 2 paĝoj
    ooo  oox  ooo  ooo  ooo

La julia sumoo prizorgata de Monsano (A-6)

1. Lilio Lilio
   "Fabeloj de Andersen" - 3 paĝoj

2. Kapao ISIKAWA Kazuya
   "Quo vadis?" - 5 paĝoj

3. Noriko ABEMATSU Noriko
   "Ferio kun la morto" - 4 paĝoj

4. Sunjo HUJIMOTO Hideko
   "Mondovojaĝo en 79 tagoj" - paĝoj

5. Wada Kimie Wada Kimie
   "Koreaj Malnovaj Rakontoj" - 1 paĝo

6. Masako NAGAKI Masako
   "Literatura rigardo tra la suda Toskana Maremo" - 3 paĝoj

7. Sejko NAGASAWA Seiko
   "Kiel fidela Hundo" - 5 paĝoj

8. Akira SAIKI Akira
   "La grafo de Monte-Kristo", "Viktimoj" - 5 paĝoj

9. Misato YAMAMOTO Misato
   "Historio de Esperanto" - 4 paĝoj

10. Humiko AKASI Humiko
    "Vere aŭ fantazie" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oxo

11. Kazunĉa GOTOO Kazumi
    "La Alkemiisto" - 3 paĝoj

12. Haruo IKEGAYA Haruo
    "Silento" - 7 paĝoj

13. Yumiko ISIKAWA Yumiko
    "Krimo de Katrina" - 1 paĝo

14. Ken Hirosige Ken
    "Sub la jugo" - 3 paĝoj

Ĉiuj kiuj akiris 15 venkojn ricevis diplomon!

komenco