La 28a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 11a ĝis la 25a de majo 2014

Resumo de la maja sumoo 2014

1. Nombro de la partoprenantoj: 161 el 26 landoj

2. Laŭlandaj partoprenantoj:
Japanio: 45
Francio: 26
Svisujo: 17
Pollando: 14
Italio: 8
DR Kongo : 7
Koreio: 7
Vjetnamio, Finnlando: 5
Serbio, Danio, Germanio: 3
Brazilo, Nederlando, Rusio, Svedio: 2
Tajvano, Nepalo, Turkio, Barato, Hungario, Britio, Usono, Kanado, Ĉinio. Irano: 1

3. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 148/161 (91,925%)
Ĝis la numero 90 de la rango A ĉiuj venkis 15 venkojn. Antaŭe tio ne okazis. Plejparto de la partoprenantoj tre diligente, sindone kaj certe sane luktis dum la 15 tagoj. Estas bedaŭrine, ke iuj rezignis partopreni pro malsaniĝo. Bonaj luktistoj devas zorgi pri sia sano.

4. Kvanto de legitaj paĝoj: 13000 paĝoj

5. Komentoj:
1) La nombro de partoprenantoj falis de 190 en januaro, de 176 en marto al 161 en majo. Tio estas beda?rinda afero. Mi esperas, ke la nunaj partoprenantoj propagandos la sumoon al iliaj ĉirkaŭuloj. Italio kreskis, dank' al Anna, kiu invitis amikojn en sia klubo.
2) 16 lernantoj gvidataj de Monika en Chaux-de-Fonds, Svisujo, venkis perfekte dum 15 tagoj. Tio estas treege admirinda kaj bonega modelo por la plenkreskaj partoprenantoj. Dankon, Monika!
3) Por tiu ĉi sumoo laboris ok homoj: Renato (Serbio), Jitka (Italio), Chantal (Francio), Alaksander (Pollando), Monsano (Japanio), Arase (Japanio) kaj Hori (Japanio) por prizorgi partoprenantojn, Aleksander por libroj en la retejo kaj Krystyna (Pollando) por la retejo kaj diplomo. Ni danku al tiuj kunlaborantoj. Ni atendas novajn prizorgantojn.

Ĉefprizorganto HORI Jasuo

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en la antaŭa sumoo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Ludovikologia Dokumentaro - Legolibroj 2" de Plena Verkaro de Zamanhof" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Vere aŭ fantazie" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
    "Japana Litertura Juvelaro" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
   "Viktimoj" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   "Noveloj de Lusin" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "Pigre pasas la nokto" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
   "Jesaja de la Malnova Testamento" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "La edzino de kuracisto Hanaoka Seisyŭ" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Kametaroo (s-ro OOSAKI Hiroŝi, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Raportoj el Japanio 16" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
    "Taglibro de Anne Frank" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
    "La aventuroj de Ŝerloko Holmso" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
    "la glacikovrita ponto" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "Esprimo de sentoj en Esperanto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Molekula-Orbito (s-ro Akijama Ĉiaki, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Origino de la Vivo sur la Tero" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "En la ombro de Alberto Ejnštejno" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "Vivo de Zamenhof" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "En pli Granda Mondo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Fringo (s-ino ANTSKOG Carola, Kimito, Finnlando)
    "Maigret hezitas de Georges Simenon" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 11" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "Ĉu vi konas Blaise Cendrars?" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 13" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "Jurgen" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "Vilnius" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Siva (s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Perfidulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Puntanto (s-ino Hämäläinen Sylvia, Tampere, Finnlando)
    "Kalevala" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

29. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "Serpentoj en la puto" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
    "Raportoj el Japanio 16" - 11 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "Perfektiga Lernolibro de Esperanto" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "La dezerto de la Tataroj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

33. Goenkai (s-ro FUĴINO Hiroŝi, Kodaira, Tokio, Japanio)
    "Rakontoj ne nur ŝercaj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

34. Alta (s-ino Cao Truong, Hanojo, Vjetnamio)
    "Raporto el Japanio 16" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

35. Burdo (s-ino BURCHARDT Dorota, E³k, Pollando)
    "Kanako el Kananam" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

36. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno , Turku, Finnlando)
    "Dek ses urboj de Ĉinio" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo 

37. Elena (s-ino Edith Jaffré , Vannes, Francio)
    "7000 tagoj en Siberio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Tomonte (s-ro KOYAMA Takesi, Acugi, Kanagaŭa, Japanio)
    "Elingita glavo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Libelo (s-ino HAUGE Sabine , Nurenbergo, Germanio)
    "Du el" - 2 poemoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. Kazuko (s-ino Narita Kazuko , Kioto, Japanio)
    "Kanĵi kaj Amane" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. Vasil (s-ro KADIFELI Vasil , Istanbulo, Turkio)
    "Serpentoj en la puto" - 9 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

43. Dirk (s-ro BINDMANN Dirk , Zeitz, Germanio)
    "El la arkivo de la Scienca Revuo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

44. Luizeta (s-ino Luigia Oberrauch Madella , Parmo, Italio)
    "Vojaĝo ĝis noktofino" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

45. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
    "Fatalo" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

46. Konisiki tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko , Kameoka, Japanio)
    "Andersena fabelo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

47. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
    "Mia fuena infanaĝo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Tara (s-ino GREGERS Tara , Frederiksbergo, Danio)
    "La Danĝera Lingvo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne , Saint Rémy, Francio)
    "La sloganoj el ŝtonoj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50. Tero (s-ino KAPISTA Tereza , Beogrado, Serbio)
    "Trans la Flava Maro", "Arne, la ĉefido" - 11 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Ŝimizudani (s-ro Ŝimizu Takao , Niigata, Japanio)
    "Sesdek tradiciaj popolkantoj en Japanujo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

52. Katinjo (s-ino Madzy van der Kooij , Van Vredenburchweg 435 2284 TA Rijswijk, Nederlando)
    "La talopĉasisto", "La mallongeco de la vivo" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

53. Mantaro (s-ino JEROFEJEVA Lidija , Nijhnij Tagil, Rusio)
    "La monto" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

54. Letero (s-ino MATUMOTO Midori , Tojonaka, Japanio)
    "Amparolo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

55. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
    "Mondoj" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

56. Vilaĝo (s-ro NAKAMURA Fumio, Okajama, Japanio)
    "La Eta Princo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

57. Koboldo (s-ino Kerstin Rohdin , Stockholm, Svedio)
    "Mara stelo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

58. Alteo (s-ino JAUSIONS Anne , Argenteuil, Francio)
    "Montara vilaĝo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

59. Arne (s-ino CASPER Arne , Kopenhago, Danio)
    "'La flava hundo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

61. Sunfloro (s-ino SKALICKA Jitka Romo, Italio)
    "Sklavoj de Dio" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

62. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
    "Historio de Esperanto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

63. Vlostano (s-ro Vladimir Opletajev , Surgut, Rusio)
    "Skarabo en formikejo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

64. annA (s-ino Anna Skudlarska , Vroclavo, Pollando)
    "Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

65. Maekawa (s-ino Ookubo Yukiko ,Kaminojama, Jamagata, Japanio)
    "Kanĵi Kaj Amane" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. Sarotamno (s-ino SAROTA Barbara, Gliwice, Pollando)
    "La akvo kaj la homo en Hungarlando" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

67. Mio (s-ino KOVAĈEVIC Miomirka , Beograd, Serbio)
    "La verda koro" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oooo

69. Feliĉa (s-ino Bui Hai Mung , Hanojo, Vjetnamio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

70. Anjo (s-ino BARTEK Anna, Budapeshto, Hungario)
    "Vole novele" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

72. Helianto (s-ino BARRET Chantal , Saint Nazaire, Francio)
    "Ĉu li venis trakosme" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

73. Carey (s-ino CAREY Catherine , Seatlo, Vaŝingtonio, Usono)
    "Tri Noveloj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

74. Luno (s-ino THAPALIA Indu, Kathmanduo, Nepalo)
    "'Lidia' La vivo de Lidia Zamenhof Filino de Esperanto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo 

75. Atrebato (s-ro PLUTNIAK Edmond, Arras, Francio)
    "Sub cirkotendo" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

76. Joga (s-ino PLUTNIAK Arlette, Arras, Francio)
    "Sub cirkotendo" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

79. Anna (s-ino MOCARSKA Anna, Wasilków, Pollando)
     "Inter Sudo kaj Nordo" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

81. Espero (s-ino MBOYO-SOMBO Hope, Kinŝaso, DRKongo)
    "Konversacia literaturo 2" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

82. Aleksandrino (s-ino OMBA TSHAMENA Alexandrine, Kinŝaso, DRKongo)
    "Vivo de Zamenhof" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83. Ruselo (s-ro WILLIAMS Russ, Vroclavo, Pollando)
     "Kiel akvo de l'rivero" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83-2. Dito (s-ro TOULLER Didier, Araso, Francio)
     "La flava hundo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  oo

85. Ĉimso (s-ro Joseph TSHIMANGA DIBONDO, Kinŝaso, DRKongo)
    "Esperanto laŭ metodo Friis IX" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

86. Trezoro (s-ino Trésor MBODIA MUNANGA , Kinŝaso, DRKongo)
    "Esperanto laŭ metodo Friis IX" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

88. Ĉielarko (s-ino Ana Montesinos, Londono, Britio)
    "La infanoj en la arboj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

89. Aminda (s-ino Icha Bazenga, Kinŝaso, DRKongo)
   "Konversacia literaturo 2" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

90. Siru (s-ino Sirkka Mattlin, Hyvinkää, Finnlando)
    "La ŝtona urbo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

92. Lingvulino (s-ino Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn, Alando, Finnlando)
    "La grafino kaj ŝia fantasta vivo" - 1 paĝojbr>     ooo  ooo  ooo  xoo  ooo

95. Ŝanjo (s-ino WLODARSKI Chantal, Araso, Francio)
    "Surklifa de Serĝo Elgo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

96. Clodero (s-ino Claudie ROBBE , Araso, Francio)
    "Gerda malaperis" - 2 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  ooo  ooo

98. Fidinda (s-ino MOZER, Varsovio, Pollando)
   "Elektitaj paroladoj kaj prelegoj" - 9 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

99. Panda (s-ro LEGRAND Christian , Massy, Francio)
    "La fotoalbumo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

100.Jarfino (s-ino Saitoo Cume, Sendai, Japanio)
     "Kredu min, sinjorino" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  oxo  ooo  ooo

101. Ĝojo (s-ino Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
     " Kvar fabeloj" - 2,5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

102. Ŝijou-maru (s-ino JOŜIDA Nobuko, Fukaja, Saitama, Japanio)
     "Koreaj malnovaj rakontoj" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

103. Brila (s-ino Oh Soonmo, Seulo, Koreio)
     "Vivo de Zamenhof" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  oxo  oxo  oxo

104. Karakorojama (s-ino SANPEI Keiko, Sendai, Mijagi, Japanio)
     "Tra dezerto kaj praarbaro" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

105. Francoaz (s-ino LE STRAT Françoise, La Baule, Francio)
     "Paŝoj al plena posedo" - 4 paĝoj
     ooo  o (Poste ne plu luktis)

106. Ĉevia (s-ino AN Jinsim , Seulo, Koreio)
     "Unumane" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

108. Mila (s-ino PIECZARA Emilia, Gliwice, Pollando)
     "Cent pri cent" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

110. Verdi (s-ro IONI TIZIANO, Parmo, Italio)
     "La lernanto de Leonardo da Vinci" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

111. Gracia (s-ino Grazia Iurilli, Romo, Italio)
     "La blinda birdo" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

113. Karla (s-ino Carla Zulian, Romo, Italio)
     "Zamenhof kaj Judismo" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

114 Hanis (s-ro NOCOÑ Andrzej, Pollando)
     "Cent pri cent" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

115. Mirtelo (s-ino Korine Cheizoo, Nederlando)
     "Aŭtobiografio de Bakterio" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

S. Lernantoj en La Chaux-de-Fonds, Svislando

1. Luno (f-ino Lucie VOËLIN, 8j)
   "ABC-libro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Suzuki (f-ino Chiara DALLA PIAZZA, 11j)
   "- Ĉasado kun avĉjo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Pika (s-ro Allan GRADJEAN, 11j)
   "Muminvalo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. SiSi.BBK (s-ro Sinan OPAN, 15j)
   "Tinĉjo - La Nigra Insulo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Lwifi (s-ro Louis TRIBUT, 14j)
   "La Flambirdo" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Lego (s-ro Lucas DALLA PIAZZA, 15j)
   "Rat-Man", "Rat-Man" - 3 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. SuperMan (s-ro Jonas BILAT, 15j)
   "Rat-Man" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Malgranda-Bruna (f-ino Juliette KUBLER, 13j)
   "Rat-Man" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  xoo  ooo

9. Jungkook (f-ino Clémentine BUISE, 15j)
   "Vere aŭ fantazie" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Naruto17 (s-ro Mattias KOSKINEN, 13j)
    "Rat-Man" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Naruto Uzumaki (s-ro Alain VILLARS, 13j)
    "Rat-Man" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Pucista (f-ino Laura JEANNERT, 14j)
    "Rat-Man" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Citrono (f-ino Malou GRAF, 14j)
     "Rakonto de ovoj" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Monsterb39 (s-ro Nassim FLÜCKIGER, 13j)
    "Lupo Alberto" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Nebulkapa (s-ro Iseo MORMILE, 12j)
    "Humuraĵoj en bildoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Kaguja (f-ino Kira MAIRE, 11j)
    "Makako kaj Antono" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Aurinko (s-ino Mónika MOLNÁR)
    "La bildstria gvidlibro al genetiko" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

1. Arase (s-ino ARASE Sayuki, Mijazaki, Japanio)
   "Dialogo inter surduloj", "Aventuro en mondo de ŝajnigado" - 6 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
   "Raportojn el Japanio 16" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Alaŭda (s-ino ALESSANDRI Hélene, Turo, Francio)
   "Tiaj ni estas" - 1 ĉapitro
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Aŭroro (s-ino YAZAKI Yoko, Hukuŝma, Japanio)
   "La mastro de l'ringoj" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Ena-zakura (s-ino HUĜIMOTO Hideko, Gihu, Japanio)
   "Perfektiga Lernolibro de Esperanto" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Hainandao (s-ro HIKITA Akio , Nirasaki, Japanio)
   "Vojaĝo en Esperanto-Lando" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Krysty (s-ino WOROBIEJ Krystyna, Gubin, Pollando)
   "Manlibro pri instruado de esperanto" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Cigno (s-ino BEK Sunjo, Busan Koreio)
   "Rakontoj el Fundamenta Krestomatio", "Anekdotoj el Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Hirondelle (s-ino BIRAULT Maritéreze, Damgan, Francio)
   "Marta" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  oxo  ooo

10. Antari-Hanpan (s-ro Nema PARK Yongsung, Gimhae, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj, "Aventuroj de pioniro" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oxo

11. Sfingo (s-ino KON Kumiko , Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Nils" - 2 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  oxo  ooo

12. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
    "Paŝoj al plena posedo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Valeria (s-ino Valéria Mattos, Rio de Janeiro, Brazilo)
    "Dua libro de l'lingvo internacia" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Monshet (s-ro Monshet Nhy Wa Dana, DK Kongo)
    "La Spleno de Parizo" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Ĵoel (s-ino Joëlle MULLER, Araso, Francio)
    "Tra deserto kaj praarbaro" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Espero (s-ro CALVOS, Araso, Francio)
    "La floroj de l'krepusko" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  xoo  ooo  ooo

18. Oliveto (s-ino MAZZEGA Helene , Araso, Francio)
    "Kiel akvo de l'rivero" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oxo  ooo

19. Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
    "Mirrakontaj de Liaozhai", "Kiosko de Levanto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Martine (s-ino DEMOUY Martine, Périgueux, Francio)
    "La Alaska stafeto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Lagmonto (s-ino Inger Sjöberg , Svedio)
    "Inter sudo kaj nordo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. VerdaVojeto (s-ino Saĉjko IŜTOK, Niagara Falls, Kanado)
    "Sub la neĝo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. martinesperanto38 (s-ino Martine FREYDIER, Fontaine, Francio)
    "La Princo ĉe la hunoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Hasha (s-ro Hamzeh SHAFIEE , Teherano, Irano)
    "La rakonto pri Kjeŭ" - 4 paĝoj
    ooo  (Ne plu luktis)

25. Erinaco (s-ro Horst VOGT, Schwaebisch Hall, Germanio)
    "Lingvo kaj popolo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Teru (s-ino Terumi HONDA, Hukuyama, Hirosima, Japanio)
    "La aventuroj de Ŝerloko Holmso" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

C: Novaj partoprenantoj

1. Abelo (s-ino Debora Rossetti, Romo, Italio)
   "Frisaj rakontoj en Esperanto" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3.Paŭlo Senharulo (s-ro Paolo Scotti , Romo, Italio)
   "Speciala premio" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Hugo (s-ino Catherine ROUX, Glorieux Verdun, Francio)
   "Bildoj pri Norda Lando kaj aliaj rakontoj" - 2 paĝoj
   ooo

5.Busan Lumo (s-ro Jung Myounghee , Busan, Koreio)
   "Febro" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  xxx  ooo  ooo

6. Vanelo (s-ino Katarzyna KOZIO£, Gliwice, Pollando)
   "Lirikoj" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7.Pierre Jafrré (s-ro Pierre Jafrré , Vannes, Francio )
   "Trigroŝa Romano" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

La legluktado OOZMOO de NEK en majo 2014

1. Sunjo
   "Perfektiga lernolibro de Esperanto" - 1 ĉapitro
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Mizro
   "Maskerado ĉirkaŭ la morto " - 10 artikoloj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Sejko
   "Aŭtuno en la printempo" - 6 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Lilio
   "Sed nur fragment" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Komenco
   "Perfektiga Lernolibro de Esperanto" - 2 lekcioj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Kapao
   "Faraono" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Vij
   "Kredu min sinjorino!" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Akira
   "La brava soldato Ŝvejk" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  xxo  ooo  ooo

9. Monsano
   "Verkaro de Lusin plena koleltito" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Haruo
    "Lumo kaj ombro" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Ferulino
    "Rakonto komenciĝanta per terpomoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Nadesiko
    "Iwan la malsaĝulo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Kazunĉa
    "La ĝemelaj steloj" - 4 paĝoj
    oox  oox  oxo  ooo  oxo

Ĉiuj kiuj akiris 15 venkojn ricevis diplomon!

komenco