La 41a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 3a ĝis la 10a de julio 2016

Resumo de la julia sumoo 2016

1. Nombro de la partoprenantoj: 239 el 28 landoj
Ŝanĝiĝo de la nombroj de partoprenantoj
Januaro 2015: 190 el 27 landoj
Marto 2015: 207 el 27 landoj
Majo 2015: 196 el 25 landoj
Julio 2015: 225 el 25 landoj
Septembro 2015: 238 el 26 landoj
Novembro 2015: 265 el 29 landoj
Januaro 2016: 277 el 29 landoj
Marto 2016: 248 el 26 landoj
Majo 2016 : 276 el 26 landoj
Julio 2016 : 239 el 28 landoj

2. Laŭlandaj partoprenantoj: Julio ( Majo - Mar - Jan - 2015 Nov - Sep - Jul - Maj - Mar)
Japanio: 56 (63 - 70 - 53 - 52 - 49 - 47 - 52 - 46)
Francio: 35 (37 - 33 - 36 - 36 - 35 - 33 - 30 - 37)
Koreio: 33 (42 - 29 - 51 - 44 - 34 - 32 - 8 - 5)
Brazilo: 16 (17 - 11 - 9 - 11 - 8 - 5 - 5 - 9)
Pollando: 15 (15 - 15 - 15 - 16 - 17 - 16 - 14 - 16)
Vjetnamio: 14 (14 - 15 - 16 - 16 - 18 - 21 - 23 - 25)
Rusio: 8 (10 - 8 - 8 - 12 - 10 - 10 - 6 - 3)
Nepalo: 7 (7 - 14 - 13 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2)
Finnlando: 6 (6 - 6 - 5 - 7 - 7 - 6 - 5 - 6)
Italio: 5 (6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 6 - 6 - 5)
Nederlando: 5 (5 - 5 - 5 - 7 - 4 - 6 - 6 - 6)
Germanio: 4 (4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 1 - 3)
Danio: 4 (3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 6 - 3 - 3)
Svedio: 4 (3 - 3 - 5 - 5 - 3 - 3 - 4 - 5)
Hungario: 4 (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1)
Bulgario: 4 (1 - 3 - 0 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2)
Barato: 3 ( 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1)
Ĉinio: 3 (6 - 9 - 9 - 10 - 5 - 7 - 3 - 4)
Serbio: 3 (3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 5 - 3 - 4)
Hispanio: 2 (2 - 2 - 4 - 1 - 4 - 4 - 1 - 2)
Britujo: 2 ( 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 0 - 0)
Tajvano: 2 (0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1)
Turkio: 1 (4 - 2 - 4 - 2 - 3 - 4 - 3 - 1)
Kanado: 1 (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2)
Kirgio: 1 (1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0)
Ĉeĥio: 1 (1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
DR Kongo: 1 (0 - 0 -
Portugarlio: 1 ( 0 - 0 -
Svisujo: 0 (12 - 0 - 12 - 11 - 12 - 1 - 4 - 12)
Usono: 0 (0 - 1 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 1)
Grekio: 0 (0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1)
Argentino: 0 (0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0)
Indonezio 0 (0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)

3. Perfektaj venkintoj (8 venkoj): 199 el 239 (83,2%)

4. Kvanto de legitaj paĝoj: pli ol 7 000 paĝoj
Averaĝe unu homo legas 60 paĝojn dum 15 tagoj de la sumoo.

5. Komentoj:
1. La nombro de la julia sumoo falis de 274 en majo al 239 en julio pro tio, ke
     1) 12 svisaj gelernantoj ne partoprenis pro la someraj ferioj.
     2) Grupo de 10 japanoj ne partoprenis.
     3) Korea grupo ŝrumpis. Mi esperis, ka por la venonta UK en Seulo la movado progresos kaj partoprenantoj multiĝos.
     4) Eble pro diversaj renkontiĝoj en somero malbone influis.
2. La nombro de landoj multiĝis de 26 en majo al 28 en julio.
3. La plej bedaŭrindaj aferoj estis, ke neniu partoprenis el Afriko kaj Oceanio. El Oceanio neniu partoprenis ekde la komenco de la sumoo. El Usono malaperis partoprenantoj. Estas ĝojige, ke unu el DR Kongo partoprenis.
4. 14 recenzoj venis (en majo, 9).

6. Dankon al la kunlaborantoj:
Por tiu ĉi sumoo laboris 13 homoj:
(1) por prizorgi la partoprenantojn, Renato (Serbio), Siva Naga (Barato), Vasil (Turkio), Arase (Japanio), Ha (Vjetnamio), Pradip (Nepalo), Sandip (Nepalo), Elinjo (Francio), Monsano (por la grupo NEK, Japanio), Cigno (por la korea grupo) kaj Hori (Japanio).
(2) por listigo de legitaj libroj kaj kalkulo de legitaj paĝoj, Aleksander (Pollando)
(3) por la retejo kaj diplomo, Krystyna (Pollando).

7. La 42a Sumoo: ekde la 11a de septembro ĝis la 25a de septembro dum 15 tagoj.

Ĉefprizorganto HORI Jasuo

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en la antaŭa sumoo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Boulogne 1905 Teksto kaj triumfo" - 5 paĝoj
   ooooo  ooo

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Verkoj de Verda Majo" - 4 paĝoj
   ooooo  ooo

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 19" - 8 paĝoj
   ooooo  ooo

4. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   "La kasita vivo de Zamenhof" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

5. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "La faraono" - 8 paĝoj
   ooooo  ooo

6. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "Marta" - 3 paĝoj
   ooooo  ooo

7. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
   "Sepdek-sep ŝlosiloj kaj la Japana Civilizacio" - 4 paĝoj
   ooooo  ooo

8. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
   "Faktoj kaj Fantazioj" - 3 paĝoj
   ooooo  ooo

9. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
   "Paradizo ŝtelita" - 3 paĝoj
   ooooo  ooo

10. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "Fabelo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

11. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Pipi Ŝtrumpulo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

12. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Originala Verkaro" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

13. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "Poeziaĵoj" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

14. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "Esprimo de sentoj en Esperanto" - 6 paĝoj
    ooooo  ooo

15. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "Hon Dat" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

16. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

17. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "La murdoj de kadavrejo-strato" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

18. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

19. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "Noveloj de Lusin" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

20. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "En fremda urbo" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

21. Siva (s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Rakontoj" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

22. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "La ŝtona urbo" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

23. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
    "Lumo kaj Ombro" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

24. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "Historio de la ciferoj" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

25. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "Fotoalbumo" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

26. Alta (s-ino Cao Truong, Hanojo, Vjetnamio)
    "Raportoj el Japanio 18" - 8 paĝoj
    ooooo  ooo

27. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno , Turku, Finnlando)
    "Vivo de Zamenhof" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

28. Elena (s-ino Edith Jaffré , Vannes, Francio)
    "La Granda Meaulnes" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

29. Luizeta (s-ino Luigia Oberrauch Madella , Parmo, Italio)
    "Kvin geamikoj" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

30. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne , Saint Rémy, Francio)
    "Krokizo pri detruo" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

31. Katinjo (s-ino Madzy van der Kooij , Van Vredenburchweg 435 2284 TA Rijswijk, Nederlando)
    "Dio ne havas eklezion" - 15 paĝoj
    ooooo  ooo

32. Montaro (s-ino JEROFEJEVA Lidija , Nijhnij Tagil, Rusio)
    "Metropoliteno" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

33. Alteo (s-ino JAUSIONS Anne , Argenteuil, Francio)
    "La Zamenhof-Strato" - 17 paĝoj
    ooooo  ooo

34. Sunfloro (s-ino SKALICKA Jitka Romo, Italio)
    "La alia pasinteco" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

35. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
    "PIV" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

36. Vlostano (s-ro Vladimir Opletajev , Surgut, Rusio)
    "Rusa-Esperanta biblia frazaro" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

37. annA (s-ino Anna Skudlarska , Vroclavo, Pollando)
    "Kvazaŭ ĉio dependus de mi" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

38. Maekawa (s-ino Ookubo Yukiko ,Kaminojama, Jamagata, Japanio)
    "Ili kaptis Elzan " - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

39. Anjo (s-ino BARTEK Anna, Budapeshto, Hungario)
    "Vaganto inter la steloj" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

40. Lernantinka (s-ino GUT Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Kiel ĉiuj katetoj" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

41. Atrebato (s-ro PLUTNIAK Edmond, Arras, Francio)
    "Alfabetoj de l'mondo" - 12 paĝoj
    ooooo  ooo

42. Joga (s-ino PLUTNIAK Arlette, Arras, Francio)
    "Rumana bonhumoro" - 8 paĝoj
    ooooo  ooo

43. Anna (s-ino MOCARSKA Anna, Wasilków, Pollando)
     "Reguloj de vivo" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

44. Ruselo (s-ro WILLIAMS Russ, Vroclavo, Pollando)
     "La tempesto" - 10 paĝoj
     ooooo  ooo

45. Dito (s-ro TOULLER Didier, Araso, Francio)
     "La aliulo" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

46. Ŝanjo (s-ino WLODARSKI Chantal, Araso, Francio)
    "Ombro sur interna pejzaĵo" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

47. Karla (s-ino Carla Zulian, Romo, Italio)
    "Poezio el ĉiuj ĉieloj - unua fojo 2014" - 24 paĝoj
    ooooo  ooo

48. Arase (s-ino ARASE Sayuki, Mijazaki, Japanio)
    "Muminvalo" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

49. Lagmonto (s-ino Inger Sjöberg , Svedio)
    "Urd Hadda muridita!" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

50.Rob (s-ro Rob Moerbeek, Nederlando)
    "Kvin geamikoj" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

51. Vannes Françoise (s-ino Françoise Buannic, Vannes, Bretonio, Francio)
    "Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

52.Brila Estonteco (s-ino Nguyen Thi Phýõng Mai , Hanojo, Vjetnamio )
    "Raportoj el Japanio 18" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

53.Bogio (s-ino Bogus³awa BRONOWSKA , Tychy, Pollando )
    "Nobela Peko" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

54. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
    "Hundo de Flandrio" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

55. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
    "Dio ne havas eklezion" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

56. Siru (s-ino Sirkka Mattlin, Hyvinkää, Finnlando)
    "Marina. Romano" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

57. Kametaroo (s-ro OOSAKI Hiroŝi, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 18" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

58. Fidinda (s-ino Alina MOZER, Varsovio, Pollando)
    "Doktoro Esperanto" - 4,5 paĝoj
    ooooo  ooo

59. Francoaz (s-ino LE STRAT Françoise, La Baule, Francio)
    "Urd Hadda murdita" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

60. Mila (s-ino PIECZARA Emilia, Gliwice, Pollando)
    "Ĉu vi parolas esperante?" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

62. Tradukisto (s-ro Gerrit Berveling, TA Rijswijk, Nederlando)
    "Kvar generacioj sub la sama tegmento" - 15 paĝoj
    ooooo  ooo

63. Suno (s-ro Nguyen Lan, Hanojo, Vjetnamio)
    "Ludu kun ni" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

64. Eta princino (f-ino Nguyen Thu Huyen, Hanojo, Vjetnamio)
    "Ĉu vi parolas tendare" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

65. Verdasumo (s-ro Nguyen Van Ha, Hanojo, Vjetnamio)
    "La fenomeno Esperanto" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

66. Munjo (s-ino CARÉ Murielle , Pordic, Francio)
    "Unua Legolibro" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

67. Mogoro (s-ino Grall Monik , Parizo, Francio)
    "Home en Senhomeco" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

68. Mio (s-ino KOVAĈEVIC Miomirka , Beograd, Serbio)
    "La deka logo" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

69. Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
    "Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

70. Nordano (s-ro Valerij Borodin , Nijhnij Tagil, Ruslando)
    "Laktisto de Maekula" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

71. Venkinto (s-ro Valerij Malcev, Nijhnij Tagil, Ruslando)
    "La danĝera lingvo" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

72. Boleto (s-ino NGUYEN THI HIEN, Vjetnamio)
    "Vivo de Zamenhof" - 1 paĝo
    ooooo  ooo

73. Arko (s-ino GONG Xiaofeng, Nanchang, Ĉinio)
    "La ŝtona urbo" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

74. Betulo (s-ro BETTUS J-F, Manosque,)
    "Vere aŭ fantazie" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

75. Jamamoto-jama (s-ino Jamamoto Kazuko, Ŝibukaŭa, Japanio)
    "Gooŝ la Ĉelisto" - 3 ĉapitroj
    ooooo  ooo

76. Ŝimizudani (s-ro Ŝimizu Takao , Niigata, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 19" - 1 paĝo
    ooooo  ooo

77. Quyen (s-ino VO THI KIM QUYEN, Hanojo, Vjetnamio)
    "Vivo de Zamenhof" - 1 paĝo
    ooooo  ooo

78. Vivjan (s-ino Viviane LEJEAU, Nalliers, Francio)
    "La longa vojo de Richard Meye" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

79. Martine (s-ino RIVIERE Martine, Nantes, Francio)
    "Notoj pri la delto" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

80. Ena-zakura (s-ino Huzimoto Hideko, Gihu Japanio)
    "Kredu min sinjorino", "Marta" - 1 paĝo
    ooooo  ooo

81. Esploristo (s-ro Pradip Ghimire, Kathmanduo, Nepalo)
    "Originala verkaro" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

82. Prospero (s-ro Nguyen Huy Thinh, Hanojo, Vjetnamio)
    "La rakonto pri Kjeŭ" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

83. Forĝisto (s-ro KUZNECOV Sergej, Moskvo, Rusio)
    "La Aventuroj de Jonatano Gullible" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

84. Molekula-Orbito (s-ro Akijama Ĉiaki, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    " Ivan la Malsaĝulo" - 1 paĝo
    ooooo  ooo

85. Defio (s-ro Miny Massar, Purmerend, Nederlando)
    "Kaj la ceter'_nur literature" - 10 paĝoj
    o

87. Alaŭda (s-ino ALESSANDRI Hélene (Elena) , Turo, Francio)
    "Dio, psiĉjo kaj mi" - 1 ĉapitro
    ooooo  ooo

88. Konisiki Tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko, Kameoka, Japanio)
    "Memoroj pri la Japana Katastrofo" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

89. Kora (s-ino Bui Thi To TÂM, Vjetnamio)
    "Verdeskaj pensoj" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

90. Belmonto (s-ro Yamasita Tosihiro, Kagoŝima, Japanio)
    "Tre mirigaj aventuroj de Tartarin de Taraskono" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

91. Gotak (s-ino Aoyama Atuko, Tokio, Japanio)
    "Faktoj kaj fantazioj" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

92. Brila (s-ino Oh Soonmo, Seulo, Koreio)
    "Fabeloj" - 3 paĝoj
    xooxo  ooo

93. Arne (s-ino CASPER Arne , Kopenhago, Danio)
    "Vivo de Zamenhof" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

94. Muzikanta hipopotamo (s-ro Heinz SPRICK , Hessisch Oldendorf, Germanio)
    "Home en senhomeco" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

96. Konvalo (s-ino Leena Lindqvist , Kuopio, Finnlando )
    "Nemave edifi" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

97. Mariolina (s-ino MEZZADRI Maria Grazia, Parmo, Italio)
    "Vivo de Zamenhof" - 18 paĝoj
    ooooo  ooo

98. Puntanto (s-ino Sylvia Hämäläinen, Tampere, Finnlando)
    "Gösta Berling" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

99. Yu (s-ino Yu Jianchao, Pekino, Ĉinio)
    "Ĉeha kaj slovaka antologio. Unua parto" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

100. Bento (s-ro Bengt Hedlund , Stockholm, Svedio)
     "Zamenhofa legolibro" - 3 paĝoj      ooooo  ooo

101. Ĝojo (s-ino Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
     "La Aventuroj de Pinokjo" -5 paĝoj
     ooooo  ooo

102. Sfingo (s-ino KON Kumiko , Maebaŝi, Gunma, Japanio)
     "Historio por malfermi estontecon" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

103. Clodero (s-ino ROBBE Claudie, Araso, Francio)
     "Kiel akvo de l'rivero" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

104. Martinesperanto38 (s-ino Martine FREYDIER , Fontaine, Francio)
     "Diverskolore" - 6 paĝoj
     ooooo  ooo

105. Libelo (s-ino (Sabine HAUGE , Nurenbergo, Germanio)
     "Home en senhomeco" - 10 paĝoj
     ooooo  ooo

106. Hanis (s-ro NOCOÑ Andrzej , Pollando)
     "Raportoj el Japanio 1" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

107. Uckermark (s-ino HENNING Edeltraut , Prenzlau, Germanio)
     "La knaboj de Paŭlo- Strato" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

109. Cigno (s-ino PAIK Sunjo , Busan, Koreio)
     "Andersen" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

110. Persistanto (s-ro STEHLING Klaŭdjo , Niterol, Brazilo)
     "Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia " - 4 paĝoj
     ooooo  xoo

111. Jheromo (s-ro CARÉ Jérôme , Pordic, Francio)
     "Nobela peko" - 7 paĝoj
     ooooo  ooo

112.Hirundo (s-ino KUDRJAVCEVA Rafija, Jekaterinburg, Rusio)
     "Amuzaj dialogoj en Esperanto" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

113.LUNO (s-ino Indu Devi Thapalia, Kathmanduo, Nepalo)
     "Vivo de Zamenhof" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

114.Agneta (s-ino Agneta Emanuelsson, Katrineholm, Svedio)
     "Pipi Ŝtrumpolonga" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

115. Verdastel (s-ro PELLICIER Philippe , Saint-Oyen, Francio)
     "Ni kaj ĝi" - 6 paĝoj
     ooooo  ooo

116. IWATAYAMA (s-ino Yanati Yoko , Tokio, Japanio)
     "Fabeloj de Andersen" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

117. Posovo (s-ro Paulo Sergio Viana, Lorena, Brazilo)
     "La korto" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

120. Teru (s-ino Terumi HONDA, Hukuyama, Hirosima, Japanio)
     "Raportoj el Japanio 19" - 10 paĝoj
     ooooo  ooo

121. Nebulino (s-ino Raita Pyhälä, Hyvinkää, Finnlando)
     "Ie pri io" - 10 paĝoj
     ooooo  ooo

122. Daitoo-dake (s-ro Sjozi Makoto, Sendai, Japanio)
     "Disko" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

123. Hirondelle (s-ino BIRAULT Maritéreze, Damgan, Francio)
     "Kun siaspeca spico" - 4 paĝoj
     oxxxx  xxx

124. Kazuko (s-ino Narita Kazuko, Kioto, Japanio)
     "Ĉu vi parolas esperanton?" - 2 paĝoj
     ooooo  xxx

125. Nerdino (s-ino Marie Holdta , Viborg , Danio)
     "Kudlago la malgranda eskimo" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

126. Kolĉiko (s-ino Laure PATAS D'ILLIERS , Parizo, Francio)
     "La instituto Milner" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

127. Vilaĝo (s-ro JNAKAMURA Fumio , Okajama, Japanio)
     "Biblio" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

128. Promene (s-ro JDirk BINDMANN , Zeitz, Germanio)
     "Vagado sub palmoj" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

130. Roshani Neupane (s-ino Roshani Neupane, Kathmanduo, Nepalo)
     "Fabeloj" - 10 paĝoj
     ooooo  ooo

131. Janardan Uprety (s-ro Janardan Uprety , Meĉi, Nepalo)
     "Pola esperantisto. Zamenhof-numero" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

132. Ŝijou-maru (s-ino JOŜIDA Nobuko , Saitama, Japanio)
     "La kruĉo de saĝeco" - 1 paĝo
     ooooo  ooo

133. Jarfino (s-ino Saitoo Cume , Sendai, Japanio)
     "La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

134. Karakorojama (s-ino SANPEI Keiko, Sendai, Mijagi, Japanio)
     "Kredu min, sinjorino" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

135. Lingvulino (s-ino Anna Ritamäki-Sjöstrand , Mariehamn, Alando, Finnlando)
     "La Asocio - Skizoj kaj studoj pri la historio de UEA" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

136. La Historiisto (s-ro Nedelin Boyadzhiev , Plovdiv, Bulgario)
     "Por aktiva lingvopolitiko" - 8 paĝoj
     ooooo  ooo

137. La Revanto (s-ino Eva-Parashkeva Boyadzhieva , Plovdiv, Bulgario)
     "Kio ni estas kaj kion ni celas" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

139. Aĝulino (s-ino Popova Elena , Dobrich, Bulgario)
     "Bonvolu, je via dispono" - 10-14 paĝoj
     ooooo  ooo

140. Kapitano (s-ro Franklin BRAZIL , Niterojo, Brazilo)
     "Iracema" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

141. Karpcio (s-ro Angel Arquillos Lopez , Malaga, Hispanio)
     "Vojaĝo interne de mia ĉambro" - 10 paĝoj
     ooooo  ooo

142.Navin (s-ro Navin Shrest, Kathmanduo, Nepalo)
     "Dankon amiko " - ? paĝoj
     ooooo  ooo

143. Katarina (s-ino DAMACENA Kelli, Braziljo, Brazilo)
     "La sekreta kaŭzo kaj aliaj rakontoj" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

144. Maria (s-ino Maria Ramos Williams , Vitorio, Brazilo)
     "Fundamenta Krestomatio" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

145. Roze (s-ino SOUSA Rosangela , Rio-de-Ĵanejro, Brazilo)
     "La ŝtona urbo" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

147. Megujama (s-ino Mizuno Keiko , Tokorozaŭa, Japanio)
     "Raportoj el Japanio 15" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

148. Makino-jama (s-ro Makino Micuo, Jokohamo, Japanio)
     "Hanako lernas Esperanton" - 2 paĝoj
     ooooo  ooo

149. Espero (s-ro CALVOS, Araso, Francio)
     "La komedio de eraroj" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

150. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
     "Unu juneco" - 3 paĝoj
     oxooo  ooo

151. Orkideo (s-ino PHAM MAI LAN, Hanojo, Vjetnamio)
     "Vivo de Zamenhof" - 2 paĝoj
     oooox  ooo

152. Fonto (s-ino Dirce Sales, Rio de Janeiro, Brazilo)
     "Lito apud la fenestro" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

153. Obeo (s-ro Bharat Ghimire, Kathmanduo, Nepalo)
     "Elektitaj paroladoj kaj prelegoj " - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

154. Panda (s-ro LEGRAND Christian , Massy, Francio)
     "Obsedita de l'suno" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

155.Anneke BUYS (s-ino Anneke Schouten-Buijs, Apeldoorn, Nederlando)
     "Vortoj de Andreo Czeh" - 6 paĝoj
    ooooo  ooo

156. Zouzon (s-ino EMORINE Suzanne , Chateaugay, Francio)
     Esperanto-lingvo de kulturo kaj personeco" - 4 paĝoj
     ooooo  ooo

158. Fatih Dogan (s-ro Mehmet Fatih Yüce, Adana, Turkio)
     "La Lasta Usonano" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

159. Ĵoel (s-ino Joëlle MULLER, Araso, Francio)
     "La nokto de la ezoko" - 3 paĝoj
     oooxo  ooo

160. IronMike (s-ro Mike TYSON, Bishkek, Kirgizio)
     "Trezoro" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

161. Punkto (s-ro Malcolm JONES, Skipton, Britio)
     "La postdomo" - 8 paĝoj
     ooooo  ooo

164. Ulmo (s-ino Ewa Siurawska , Varsovio, Pollando)
     "Kvin geamikoj" - 20 paĝoj
     ooooo  ooo

166. Snehaja Venkatesh (s-ino Snehaja Venkatesh, Barato)
     "Elektitaj Fabeloj" - 10 paĝoj
     ooooo  ooo

168. Jindrikos (s-ro Jindrich KOSTALEK, Dominikalni Paseky, Ĉeĥio)
     "Vivo de Andreo Cseh" - 30 paĝoj
     ooooo  ooo

170. Leila (s-ino Tania Paixao , Rio de Janeiro, Brazilo)
     "La nekonata Dio" - 5 paĝoj
     ooooo  ooo

171.Rocha (s-ro Altamiro ROCHA, Rio de Janeiro, Brazilo)
     "Vivo vokas" - 3 paĝoj
     ooooo  ooo

172. Skorpio (s-ro SILVA PEREIRA Benedito da, Rio de Janeiro, Brazilo)
     "Imperiaj ambicioj" - 2-3 paĝoj
     ooooo  ooo

175. Morikaŭa Kazunori (s-ro Morikaŭa Kazunori, Japanio)
     "Vortaro japana-esperanta" - 3-4 paĝoj
     oooxx  oxo

176. Hidemaru (s-ro Saŭai Hidejuki, Oocu, Japanio)
     "Afero de espero" - 8-9 paĝoj
     ooooo  ooo

177. Karasutengu (s-ro HAYASE Toŝijuki, Hukui, Japanio)
     "La dezerto de la tataroj" - 6 paĝoj
     ooooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

1. Valeria (s-ino Valéria Mattos, Rio de Janeiro, Brazilo)
   "Tiel diris la Majstro " - 3 paĝoj
   ooooo  ooo

2. Fafo (s-ino Pekino, Ĉinio)
   "Antikvaj Filozofoj de Ĉinio" - 5 paĝoj
   ooooo  ooo

3. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
   "Fundamenta Krestomatio" - 3 paĝoj
   ooooo  ooo

4. Lima-ko (s-ro Elmir dos Santos Lima, Rio de Janeiro, Brazilo)
   "Retoriko" - 3 paĝoj
   ooxoo  ooo

5. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
   "La vivo de Lidia Zamenhof, filino de Esperanto" - 3 paĝoj
   ooooo  ooo

6. Krysty (s-ino WOROBIEJ Krystyna, Gubin, Pollando)
   "Detala Gramatiko de Esperanto" - 5 paĝoj
   oooxo  ooo

7. Antari-Hanpan (s-ro Nema (PARK Yongsung) , Gimhae, Koreio)
   "Aventuroj de pioniro" - 6 paĝoj
   ooooo  ooo

8. Aranka (s-ino LASLO Aranka, Subotica, Serbio)
   "Salvo al nigra bubalo" - 4 paĝoj
   ooooo  ooo

11. Biskvito (s-ro Victor RESENDE, Uberlândia, Brazilo)
    "Marta" - 6 paĝoj
    ooooo  ooo

12. VerdaVojeto (s-ino Saĉjko IŜTOK, Niagara Falls, Kanado)
   "Faktoj kaj Fantazioj" - 2 paĝoj
   ooooo  ooo

13. Mina Dan (s-ino Mina Dan, Barato)
    "La Familio" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

14. Vasil (s-ro KADIFELI Vasil , Istanbulo, Turkio)
    "La Familio" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

15. Natura (s-ino Joung Hyeon-Hyeon-ju , Seulo, Koreio)
    "Amo al la vivo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

17. Lacerto (s-ino Mutoo Tacuko), Dazaifu, Japanio)
    "Vere aŭ fantazie" - 1 ĉapitro
    xooxo  ooo

24. Ceramikisto (s-ro Igorj HOMJAKOV , Armavir, Rusio)
    "Dek noveloj de Maupassant" - 2-3 paĝoj
    xoooo  ooo

25. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
    "Star in a Night Sky" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

29. Oswaldina (s-ino Sant'Ana da Silva, Brazilo)
    ? - ? paĝoj
    o

30. Velshipanto (s-ro Jean Claude Dubois Vastas, Lannion, Francio)
    "Ĉeĥa kuracisto en koro de Afriko" - 5 paĝoj
    xoooo  ooo

31. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
    "Rusaj rakontoj" - 8 paĝoj
    ooooo  ooo

32. Burdo (s-ino Dorota Burchardt, E³k, Pollando)
    "La kisa malsano" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

34. Vadim (s-ino Inna BUSCK , Hobro, Danio)
    "Kalevala" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

42. Moninjo (s-ino PLOECKL Huguette , Nanto, Francio)
    "Surklifa" - 5 paĝoj
    ooooo  ooo

44. Sandip Raĝ (s-ro Sandip Lamichhane , Kathmanduo, Nepalo)
    "Raporto el Japanio" - 1 paĝo
    oxxoo  ooo

52. Ainoio (s-ino Mizuno Aju, Tokorozaŭa, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

58. Koboldo (s-ino Kerstin Rohdin , Stockholm, Svedio)
    "Historio de la esperanta literaturo" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

59. Aleksandrino (s-ino ALEXANDRINE OMBA TSHAMENA , Kin?aso, DRKongo)
    "La alkemiisto" - 19 paĝoj
    ooooo  ooo

61. Martine (s-ino DEMOUY Martine , Périgueux, Francio)
    "La vidvino kaj la profesoro" - 1 paĝo
    ooooo  ooo

62. Midorano (s-ro MAMIJA Midori ,Ŝizuoka, Japanio)
    "Tien" - 3 paĝoj
    ooooo  ooo

63. Endmame (s-ino Mija Ruri, Maebaŝi, Japanio)
    "La dek bildoj de Bobpaŝtado" - 1 paĝo
    ooooo  ooo

64. BitArkivo (s-ro Ivan Garcia , Jogjakarta, Hispanio)
    "Vojaĝo al esperanta lando" - ? paĝoj
    ooooo  ooo

C: Novaj partoprenantoj

1. Jaĝi (s-ro YAJIMA (OHMURO) Hiroshi, Kawagoe, Japanio)
   "La Granda Meaulnes" - 4 paĝoj
   xxxxx  xxo

2. Ŝ anjo (s-ino Chantal ALLEN, Le Juch, Francio)
   "Marvirinstrato" - 2 paĝoj
   ooooo  ooo

3. Vojo (s-ino MICUKAUxA Sumiko, Kioto, Japanio)
   "Vivo de Lanti" - 4 paĝoj
   ooooo  ooo

4. Kesigojama (s-ino Emiko Tai, Okajama, Japanio)
   "Lingvaj respondoj" - 3 paĝoj
   xoooo  ooo

5. Titu (s-ro Titouan CARÉ, 12-jara, Pordic, Francio)
   "Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo" - 2 paĝoj
   ooooo  oxo

6. DANANGANO (s-ro NGUYEN VAN THANH , Da Nang, Vjetnamio)
   Tiel li vivis - Rakonto pri heroo Nguyen Van Troi " - 5 paĝoj
   ooooo  ooo

7. ESPERIGA (s-ro PARALOVO MARIO , Rio de Janeiro, Brazilo)
   "Antaŭ du mil jroj" - 2 paĝoj
   ooooo  ooo

10. Ŝtormo (s-ino NUNES Luna, Vermelha, Portugalio)
    "La bona lingvo" - 8 paĝoj
    ooxox 

12. Cho Shengli (s-ro Cho Shengli, Kaohsiung, Tajvano)
    "La verda koro" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

13. Ŝimizu Hiroko (s-ino Ŝimizu Hiroko, Kioto, Japanio)
    "Gerda malaperis" - 1 paĝo
    xooxx  ooo

14. Mariana (s-ino EVLOGIEVA Mariana, Sofio, Bulgario)
    "La inĝenia hidalgo don Quijote de La Mancha" - 10 paĝoj
    ooooo  ooo

Koreaj partoprenantoj

1. Anima (s-ino KIM Okjeong , Seulo, Koreio)
   "Marta" - 2 paĝoj
   xoxoo  ooo

2. Antari-Hanpan (s-ro PARK Yongsung , Gimhae, Koreio)
   "Esperanto kaj Volapuk" - 4 paĝoj
   ooooo  ooo

3. Avo (s-ro HONG Sungcho , Incheon, Koreio)
   "Esperanto en perspektivo" - 2 paĝoj
   xoooo  ooo

4. Bluarbo (s-ino BAE Sungyang , Gimhae, Koreio)
   "Marta" - 1 paĝo
   ooooo  ooo

5. Boko (s-ro KIM Bonggyung , Busan, Koreio)
   "Fabeloj de la fratoj Grimm V" - 6 paĝoj
   ooooo  ooo

6. Brila (s-ino OH Soonmo , Seulo, Koreio)
   "Vivo de Zamenhof" - 3 paĝoj
   xooxo  ooo

7. Cigno (s-ino PAIK Sunjo , Busan, Koreio)
   "Marta" - 2 paĝoj
   ooooo  ooo

8. Dianto (s-ino LEE Chungwon , Miryang, Koreio)
   "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 3 paĝoj
   ooooo  ooo

9. Ella (s-ino GIM Inhye , Busan, Koreio)
   "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
   ooooo  ooo

10. Granda (s-ino OH Gisuk , Busan, Koreio)
    "Gramatko de Esperanto" - 6 paĝoj
    ooooo  oxx

11. Grando (s-ro Park Yunsuck , Seulo, Koreio)
    "Neĝa lando" - 2 paĝoj
    xooxo  ooo

12. Gu-luma (s-ino HAN Sumin , Daegu, Koreio)
    "Taglibro de Anne Frank" - 3 paĝoj
    xoooo  ooo

13. Hela (s-ino LEE Junghee, Gwacheon, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 4 paĝoj
    ooooo  ooo

14. Imago (s-ino LEE Miji, Daegu, Koreio)
    "Ekzercoj el Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    xxxoo  oxx

15. Jesa (s-ino LI Hyonsuk, Hanam, Koreio)
    "Danĝera lingvo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

16. Kanta (s-ino CHOI Hanwool , Bucheon, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm 2" - 2 paĝoj
    xooxo  xxo

17. Kristalo (s-ino HAN Sughui , Seulo, Koreio)
    "Bukedo al vi" - 5 paĝoj
    xoxox  xxx

18. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Originala Verkaro" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

19. Leono (s-ro MA Youngtae, Yong-In, Koreio)
    "Pano por animo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

20. Lumi (s-ino HEO Miae, Jeonju, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm 1" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

21. Majo (s-ino BAK Suhyeon Seulo, Koreio)
    "Pipi Ŝtrumpulo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

22. Maro (s-ro CHO Daewhan Busan, Koreio)
    "Morso klubo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

23. Misha (s-ro WON Shinyeong, Iksan, Koreio)
    "La Sotesana instruo" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

24. Najtingalo (s-ino CHAE Youngsuk , Chuncheon, Koreio)
    "Marta" - 2 paĝoj
    oooox  oxo

25. Natura (s-ino JOUNG Hyeonju , Seulo, Koreio)
    "Marta" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

26. Radiko (s-ino LEE Mikyung , Jeonĝu, Koreio)
    "Fundamenta krestomatio" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

27. Studema (s-ro PARK Jongyong Cheon-an, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

28. Sujong (s-ino PAEK Sujong Gwangju, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

29. Suna (s-ino SOON Seonhye , Seulo, Koreio)
    "Esperanto tiel parolata" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

30. Ŝafina (s-ino JUNG Yangyoon , Seulo, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm 1" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

31. Teresa (s-ino Um Miryeon , Daegu, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

32. Uko (s-ro CHOI Chunguk , Seulo, Koreio)
    "Gerda malaperis" - 4 paĝoj
    oxxoo  ooo

33. Vintro (s-ro JOH Weonseok, Seĝong, Koreio)
    "Originala Verkaro" - 2 paĝoj
    ooooo  ooo

La legluktado OOZMOO de NEK (Japanio)

1. Akira
   "Mirrakontoj de Liaozhai", "7000 tagoj en Siberio" - 5 kaj 5 paĝoj
   ooooo  ooooo  ooooo

2. Kirisan
   "Plena Manlibro de E-a Gramatiko" - 5 paĝoj
   xoooo  ooooo  oooox

3. Sunjo
   "Kredu min, sinjorino!" - 1 paĝo
   ooooo  ooooo  ooooo

4. Sejko
   "Kunabo kaj Mallumo" - 5 paĝoj
   ooooo  ooooo  ooooo

5. Kapao
   "Mirrakontoj de Liaozhai" - 5 paĝoj
   ooooo  ooooo  ooooo

6. Joneko
   "Koreaj malnovaj rakontoj" - 3 paĝoj
   ooooo  ooooo  ooooo

7. Mizro
   "Tamen ĝi moviĝas" - 10 paĝoj
   ooooo  ooooo  ooooo

8. Nadesiko
   "Bona vulkanbombo" - 2 paĝoj
   ooooo  ooooo  ooooo

9. Haruo
   "Japana juverio" - 3 paĝoj
   ooooo  ooooo  ooooo

10. Monsano
    "Pirntempo de morto" - 5 paĝoj
    ooooo  ooooo  ooooo

11. Ferulino
    "Vespera Gruo" - 1 paĝo
    ooooo  ooooo  ooooo

12. Sayuri
    "Gooŝ la ĉeristo" - 3 paĝoj
    ooooo  ooooo  ooooo

13. Fumihumo
    "Ĉ u vi konas la teron?" - 2 paĝoj
    ooooo  ooooo  ooooo

14. Kazunĉa
    "La Alaska stafeto" - 3 paĝoj
    xoxox  xxoox  oxoxx

Ĉiuj kiuj akiris 8 venkojn ricevis diplomon!

komenco