La 38a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 10a ĝis la 24a de januaro 2016

Resumo de la januara sumoo 2016

Kondolencon al Fringo ( A-17, s-ino Carola Antskog, Kimito, Finnlando)
Ŝi forpasis la 31an de decembro 2015. Ŝi estis tre malnova kaj tre fervora sumooisto jam de marto 2010. Mi deziras ŝian pacan vivon en Paradizo. HORI Jasuo

1. Nombro de la partoprenantoj: 277 el 29 landoj
Ŝanĝiĝo de la nombroj de partoprenantoj
Januaro 2015: 190 el 27 landoj
Marto 2015: 207 el 27 landoj
Majo 2015: 196 el 25 landoj
Julio 2015: 225 el 25 landoj
Septembro 2015: 238 el 26 landoj
Novembro 2015: 265 el 29 landoj
Januaro 2016 : 277 el 29 landoj

2. Laŭlandaj partoprenantoj: Januaro (Novembro - Septembro - Julio - Majo - Marto)
Japanio: 53 (52 - 49 - 47 - 52 - 46)
Koreio: 51 (44 - 34 - 32 - 8 - 5)
Francio: 36 (36 - 35 - 33 - 30 - 37)
Vjetnamio: 16 (16 - 18 - 21 - 23 - 25)
Pollando: 15 (16 - 17 - 16 - 14 - 16)
Nepalo: 13 (2 - 1 - 2 - 2 - 2)
Svisujo: 12 (11 - 12 - 1 - 4 - 12)
Brazilo: 9 (11 - 8 - 5 - 5 - 9 )
Ĉinio: 9 (10 - 5 - 7 - 3 - 4)
Rusio: 8 (12 - 10 - 10 - 6 - 3)
Italio: 6 (6 - 7 - 6 - 6 - 5)
Finnlando: 5 (7 - 7 - 6 - 5 - 6)
Nederlando: 5 (7 - 4 - 6 - 6 - 6)
Danio: 5 (5 - 4 - 6 - 3 - 3)
Svedio: 5 (5 - 3 - 3 - 4 - 5)
Germanio: 5 (4 - 4 - 2 - 1 - 3)
Serbio: 4 (4 - 3 - 5 - 3 - 4)
Turkio: 4 (2 - 3 - 4 - 3 - 1)
Hispanio: 4 (1 - 4 - 4 - 1 - 2)
Britujo: 2 (2 - 2 - 1 - 0 - 0)
Usono: 2 (2 - 0 - 0 - 0 - 1)
Kanado: 1 (1 - 1 - 1 - 1 - 2)
Tajvano: 1 (1 - 1 - 1 - 1 - 1)
Barato: 1 (1 - 1 - 1 - 1 - 1)
Argentino: 1 (1 - 1 - 0 - 1 - 0)
Grekio: 1 (1 - 0 - 1 - 1 - 1)
Hungario: 1 (1 - 1 - 1 - 1 - 1)
Kirgio: 1 (1 - 0 - 0 - 0 - 0)
Indonezio 1 (0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Bulgario: 0 (3 - 3 - 3 - 2 - 2)

3. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 239 el 277 (86,28%)

4. Kvanto de legitaj paĝoj: pli ol 20000 paĝoj
Averaĝe unu homo legas 70 paĝojn dum 15 tagoj de la sumoo.

5. Komentoj:
1. La nombro de la partoprenantoj estis la plej granda en nia historio, dank' al:
     1) grupa partopreno de koreoj (51 homoj)
     2) grupa partopreno de nepalanoj (13 homoj)
     3) propagando en diversaj E-aranĝoj kaj landoj.
2. La nombro de landoj estis 29 same kiel en novembro.
3. La plej bedaŭrindaj aferoj estis, ke neniu partoprenis el Afriko kaj kaj Oceanio. El Oceanio neniu partoprenis ekde la komenco de la sumoo.
4. Ĉiuj 11 gelernantoj kaj ilia instruistino gajnis perfektan venkon. Tre laŭdinda afero!
5. Venis 19 recenzoj aŭ komentoj pri legitaj libro. Ni aperigos ilin en nia retejo.

6. Dankon al la kunlaborantoj:
Por tiu ĉi sumoo laboris 12 homoj:
Renato (Serbio), Jitka (Italio), Vasil (Turkio), Monsano (Japanio), Aleksander (Pollando), Arase (Japanio), Ha (Vjetnamio), Ella (Koreio), Pradip (Nepalo), Elinjo (Francio) kaj Hori (Japanio) por prizorgi la partoprenantojn, Aleksander (Pollando) pri listigo de legitaj libroj, Krystyna (Pollando) por la retejo kaj diplomo.

7. La marta sumoo: ekde la 13a de marto ĝis la 27a de marto dum 15 tagoj

Ĉefprizorganto HORI Jasuo

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en la antaŭa sumoo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Sennacieca revuo n-ro 143, suplemento al Sennaciulo 9-10, n-ro 1323-1324" - 1 eseo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Ĉirkaŭ la mondo dum 80 tagoj" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
    "Anne Frank" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

4. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   "Infanoj en Torento" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

5. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "La granda meaulines " - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

6. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
   "Plena Gramatiko de Esperanto" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

7. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "Japana Literatura Juvelaro" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

8. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
   "Vojaĝo en Esperato-Lando" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

9. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
   "Serpentoj en la puto" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

10. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
    "Paradizo ŝtelita" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "Humoraĵoj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

12. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Aventuroj de pioniro" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

13. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Aventuroj de pioniro" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

14. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "Ĉu vi kuiras ĉine?" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

15. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "Historio de Esperanto" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

16. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "Vikipedio por Vi" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

17. Fringo (s-ino ANTSKOG Carola, Kimito, Finnlando)
Forpasis la 31an de decembro 2015

18. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Kvar fabeloj de Miyazawa Kenzi" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

19. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "La stranga butiko" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

20. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 15" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

21. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "Nano" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

22. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "Ture Sventon en Londono" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

23. Siva (s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Perfidulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

24. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "La diplomato kiu ridis" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

25. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
    "La diplomato kiu ridis" - ? paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

26. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "La loĝata insulo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

27. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "33 Rakontoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

28. Alta (s-ino Cao Truong, Hanojo, Vjetnamio)
    "Mistera Lumo" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

29. Burdo (s-ino BURCHARDT Dorota, E³k, Pollando)
    "Japana Literatura Juvelaro" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

30. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno , Turku, Finnlando)
    "La Nigra Galero" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

31. Elena (s-ino Edith Jaffré , Vannes, Francio)
    "Tilla" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Vasil (s-ro KADIFELI Vasil , Istanbulo, Turkio)
    "Vivo de Zamenhof" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

33. Luizeta (s-ino Luigia Oberrauch Madella , Parmo, Italio)
    "Elektitaj Sonetoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

34. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne , Saint Rémy, Francio)
    "Sanco en feliĉo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

35. Katinjo (s-ino Madzy van der Kooij , Van Vredenburchweg 435 2284 TA Rijswijk, Nederlando)
    "La revizoro" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

36. Montaro (s-ino JEROFEJEVA Lidija , Nijhnij Tagil, Rusio)
    "Fatalaj ovoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

37. Alteo (s-ino JAUSIONS Anne , Argenteuil, Francio)
    "Gravaj eventoj en la Vivo de Konfuceo" - 14 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Sunfloro (s-ino SKALICKA Jitka Romo, Italio)
    "Viktimoj" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

39. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
    "PIV" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Vlostano (s-ro Vladimir Opletajev , Surgut, Rusio)
    "Tempo fuĝas" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. annA (s-ino Anna Skudlarska , Vroclavo, Pollando)
    "La Faraono" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. Maekawa (s-ino Ookubo Yukiko ,Kaminojama, Jamagata, Japanio)
    "Kvar fabeloj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

43. Sarotamno (s-ino SAROTA Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Medalionoj" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

44. Anjo (s-ino BARTEK Anna, Budapeshto, Hungario)
    "UEA en konscio de esperantistoj" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

45. Lernantinka (s-ino GUT Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Medalionoj" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

46. Atrebato (s-ro PLUTNIAK Edmond, Arras, Francio)
    "Pri homoj kaj verkoj" - 9 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

47. Joga (s-ino PLUTNIAK Arlette, Arras, Francio)
    "Dio, psiĉjo kaj mi" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Anna (s-ino MOCARSKA Anna, Wasilków, Pollando)
     "Revenoj al Krynki" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Ruselo (s-ro WILLIAMS Russ, Vroclavo, Pollando)
     "Marina" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50. Dito (s-ro TOULLER Didier, Araso, Francio)
     "La kultura valoro de Esperanto" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Ŝanjo (s-ino WLODARSKI Chantal, Araso, Francio)
    "La lastaj infanoj de Oldrovalo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

52. Karakorojama (s-ino SANPEI Keiko, Sendai, Mijagi, Japanio)
    "Stokita vino" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

53. Karla (s-ino Carla Zulian, Romo, Italio)
    "Maskerado ĉirkaŭ la morto" - 17 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

54. Arase (s-ino ARASE Sayuki, Mijazaki, Japanio)
    "La ŝtona urbo" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

55. Aŭroro (s-ino YAZAKI Yoko, Hukuŝma, Japanio)
    "Pigre pasas la nokto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

56. Lagmonto (s-ino Inger Sjöberg , Svedio)
    "Vivo vokas" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

58. VerdaVojeto (s-ino Saĉjko IŜTOK, Niagara Falls, Kanado)
    "Faktoj kaj Fantazioj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

59.Rob (s-ro Rob Moerbeek, Nederlando)
    "Cent jaroj da soleco" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

60. Vannes Françoise (s-ino Françoise Buannic, Vannes, Bretonio, Francio)
    "Serpentoj en la puto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

61.Brila Estonteco (s-ino Nguyen Thi Phýõng Mai , Hanojo, Vjetnamio )
    "Plena Analiza Gramatiko" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

62.Bogio (s-ino Bogus³awa BRONOWSKA , Tychy, Pollando )
    "Hiostorio de la lingvo Esperanto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

63.Benoit PHILIPPE (s-ro Benoit PHILIPPE, Dresden, Germanio)
    "Historio de la esperanta literaturo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

64. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
    "Viktimoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

65. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
    "Konvinka Kamuflaĵo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. Siru (s-ino Sirkka Mattlin, Hyvinkää, Finnlando)
    "Mi inventas la mondon" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

67. Kametaroo (s-ro OOSAKI Hiroŝi, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 18" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

68. Fidinda (s-ino Alina MOZER, Varsovio, Pollando)
    "Japanio Kalejdoskope" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

69. Francoaz (s-ino LE STRAT Françoise, La Baule, Francio)
    "Morto de Artisto" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

70. Mila (s-ino PIECZARA Emilia, Gliwice, Pollando)
    "Ĉu vi parolas esperante?" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

71. Gracia (s-ino Grazia Iurilli, Stockholm, Svedio)
    "Ĉeĥa Kuracisto en koro de Afriko" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

72. Valeria (s-ino Valéria Mattos, Rio de Janeiro, Brazilo)
    "Teatro - Kvar komedioj - Machado" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

73. Tradukisto (s-ro Gerrit Berveling, TA Rijswijk, Nederlando)
    "Paradizo ŝtelita" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

74. Suno (s-ro Nguyen Lan, Hanojo, Vjetnamio)
    "Intensiva kurso de Esperanto" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

75. Eta princino (f-ino Nguyen Thu Huyen, Hanojo, Vjetnamio)
    "Intensiva kurso de Esperanto" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

76. Verdasumo (s-ro Nguyen Van Ha, Hanojo, Vjetnamio)
    "Raportoj el Japanio 17" - 19 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

77. Munjo (s-ino CARÉ Murielle , Pordic, Francio)
    "Arne, la ĉefido" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

78.Jarfino (s-ino Saitoo Tume, Sendai, Japanio)
    "La familio de Zamenhof" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oxx  xoo

79. Mogoro (s-ino Grall Monik , Parizo, Francio)
    "Bekkurso" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

80. Mio (s-ino KOVAĈEVIC Miomirka , Beograd, Serbio)
    "Tompesto super akonkagvo" - 5 paĝoj
    ooo 

81. Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
    "Ĉina Galerio", "Belfrido (2015 kongresa kuriero)" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

82. Nordano (s-ro Valerij Borodin , Nijhnij Tagil, Ruslando)
    "La noveloj de J. Modest" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83. Venkinto (s-ro Valerij Malcev, Nijhnij Tagil, Ruslando)
    "La alta akvo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

84. Boleto (s-ino NGUYEN THI HIEN, Vjetnamio)
    "Vivo de Zamenhof" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

85. Mai Tran (s-ino Tran Thi Thanh Mai , Vjetnamio)
    "Vivo de Zamenhof" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

86. Arko (s-ino GONG Xiaofeng, Nanchang, Ĉinio)
    "Marta" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

87. Betulo (s-ro BETTUS J-F, Manosque,)
    "Bonvenon en nia mondo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

90. Ĵoel (s-ino Joëlle MULLER, Araso, Francio)
    "Danĝeraj rilatoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

91. Espero (s-ro CALVOS, Araso, Francio)
    "Paradizo ŝtelita" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

92. Jamamoto-jama (s-ino Jamamoto Kazuko, Ŝibukaŭa, Japanio)
    "Fabeloj de Andersen" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

93. Ŝimizudani (s-ro Ŝimizu Takao , Niigata, Japanio)
    "Kial venkis Esperanto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

94. Quyen (s-ino VO THI KIM QUYEN, Hanojo, Vjetnamio)
    "Kanĵi kaj Amane. Familiaj Rakontoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

95. Vivjan (s-ino Viviane LEJEAU, Nalliers, Francio)
    "Briĝo kun veneno" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

96. Martine (s-ino RIVIERE Martine, Nantes, Francio)
    "La maljunulino kiu paŝis en la maro" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

97. Ena-zakura (s-ino Huzimoto Hideko, Gihu Japanio)
    "Kredu min sinjorino" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

98. Esploristo (s-ro Pradip Ghimire, Kathmanduo, Nepalo)
    "Historio de la lingvo Esperanto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

99. Prospero (s-ro Nguyen Huy Thinh, Hanojo, Vjetnamio)
    "Hieraŭ nokte mi revis pri paco" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

100. Sergeo (s-ro KUZNECOV Sergej, Moskvo, Rusio)
     "Dek tagoj de kapitano Postnikov" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

101. Molekula-Orbito (s-ro Akijama Ĉiaki, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
     " Ivan la Malsaĝulo" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

102. Defio (s-ro Miny Massar, Purmerend, Nederlando)
     "Li kaj ni, Festlibro de Akademio de Esperanto" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

103.Blanka Nubo (s-ino Le Thi Vân, Hanojo, Vjetnamioo)
     "Junul - kurso" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

104. Alaŭda (s-ino ALESSANDRI Hélene (Elena) , Turo, Francio)
     "Kvazaŭ ĉio dependus de mi" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

106. Ŝijou-maru (s-ino JOŜIDA Nobuko, Fukaja, Saitama, Japanio)
     "Kanĵi kaj Amane, familiaj rakontoj" - 1 paĝo
     oxo  ooo  ooo  ooo  ooo

107. Suno (s-ro KIM Seon Wook, Suŭon, Koreio)
     "Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

108. Konisiki Tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko, Kameoka, Japanio)
     "Skiza historio de la Utao" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

109. Kora (s-ino Bui Thi To TÂM, Vjetnamio)
     "Hanako lernas Esperanton" - 8 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

110. Belmonto (s-ro Yamasita Tosihiro, Kagoŝima, Japanio)
     "Jane Eyre" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

111. Ella (s-ro Gim Inhye, Busan, Koreio)
     "Korea antologio de noveloj" - 4 paĝoj
     oooo  ooo  ooo  ooo  ooo

112. Krysty (s-ino WOROBIEJ Krystyna, Gubin, Pollando)
     "Vilnius. Gvidlibro tra la urbo" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

113. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
     "La familio" - 8 ĉapitroj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

114. Gotak (s-ino Aoyama Atuko, Ateno, Grekio)
     "Mondo de travivaĵoj" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

115. Brila (s-ino Oh Soonmo, Seulo, Koreio)
     "Fabeloj" - 3 paĝoj
     oooo  ooo  ooo  ooo  ooo

116. Martine (s-ino DEMOUY Martine, Périgueux, Francio)
     "Japana Literatura Juvelaro" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

117. Fatih Dogan (s-ro Fatih Doan, Adana, Turkio)
     "Bonhumora Injektilo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

118. Mirabelo (s-ino DUNLOP Marianne, Arras, Francio)
     "Esperantujo" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

119. Arne (s-ino CASPER Arne , Kopenhago, Danio)
     "La frakseno Igdrasilo, Antikva Dia Historio" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

120. Muzikanta hipopotamo (s-ro Heinz SPRICK , Hessisch Oldendorf, Germanio)
     "Kiel akvo de l' rivero" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

122. Natura (s-ino Joung Hyeon-Hyeon-ju , Seulo, Koreio)
     "Amo al la vivo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

124. Marsano (s-ro Karlo SPINOLA , Malago, Hispanio)
     "Platero kaj mi" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

125. Konvalo (s-ino Leena Lindqvist , Kuopio, Finnlando )
     "Faktoj kaj Fantazioj " - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

127. Fortego (s-ro Pekino, Ĉinio)
     "Montara Vilaĝo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

128. Fafo (s-ino Pekino, Ĉinio)
     "Antikvaj Ĉinaj Sciencistoj" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

129. Mariolina (s-ino MEZZADRI Maria Grazia, Parmo, Italio)
     "Fabeloj de la Verda Pigo" - 7 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

130. Puntanto (s-ino Sylvia Hämäläinen, Tampere, Finnlando)
     "La Familio Zamenhof" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

131. Antari-Hanpan (s-ro Nema (PARK Yongsung) , Gimhae, Koreio)
     "Aventuroj de pioniro" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

132. Yu (s-ino Yu Jianchao, Pekino, Ĉinio)
     "Flugi kun kakatuoj" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

133. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
     "Fundamenta Krestomatio" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

134. Orkideo (s-ino PHAM MAI LAN, Hanojo, Vjetnamio)
     "Libro de Zamenhof" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

135. Bento (s-ro Bengt Hedlund , Stockholm, Svedio)
     "Lao-Cu Esperanta" - 1 ĉapitro
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

136. Fonto (s-ino Dirce Sales, Rio de Janeiro, Brazilo)
     "Purgatorio" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

137. Ĝojo (s-ino Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
     "La diplomato kiu ridis" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

138. Sfingo (s-ino KON Kumiko , Maebaŝi, Gunma, Japanio)
     "Historio por malfermi estontecon" - ? paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

139. Clodero (s-ino ROBBE Claudie, Araso, Francio)
     "Kiel akvo de l' rivero" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

140. Koboldo (s-ino Kerstin Rohdin , Stockholm, Svedio)
     "La Historio de la esperanta literaturo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

141. Martinesperanto38 (s-ino Martine FREYDIER , Fontaine, Francio)
     "Ŝia lasta poŝkarto" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

142. Libelo (s-ino (Sabine HAUGE , Nurenbergo, Germanio)
     "La fotoalbumo" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

143. Hanis (s-ro NOCOÑ Andrzej , Pollando)
     "Raportoj el Japanio 1" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

145. Punkto (s-ro Malcolm JONES, Skipton, Britio)
     "Ĉu vi kuiras ĉine?" - 9 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

147. Uckermark (s-ino HENNING Edeltraut , Prenzlau, Germanio)
     "La na?a kanalo", "La alta akvo" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

148. Mirina (s-ino Irina GONĈAROVA , Odincovo, Rusio)
     "Homarano" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

149.Aranka (s-ino LASLO Aranka, Subotica, Serbio)
     "De Patagonio ĝis Alasko" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

150. Cigno (s-ino PAIK Sunjo , Busan, Koreio)
     "Andersen" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

151. Norden (s-ro Aleksandr LEBEDEV , Moskvo, Rusio )
     "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

152. Panda (s-ro LEGRAND Christian , Massy, Francio)
     "Mondo de travivaĵoj" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

153. Rapidaj Okuloj (s-ro (ALEHANDRO Adrian , Bonaero, Argentino)
     "Skabio" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

154. Lima-ko (s-ro Elmir dos Santos Lima, Rio de Janeiro, Brazilo)
     "Stelsemantoj en ora nordo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

155. Persistanto (s-ro STEHLING Klaŭdjo , Niterol, Brazilo)
     "Homaranismo, La Interna Ideo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

156. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
     "La vivo de Lidia Zamenhof, filino de Esperanto" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

157. Gastem (s-ro Ilja MURAVJOV , Moskvo, Rusio)
     "Beletra almanako" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

158. Jheromo (s-ro (CARÉ Jérôme , Pordic, Francio)
     "Nova Esperanta Krestomatio" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

159. Midorano (s-ro MAMIJA Midori , Ŝizuoka, Japanio)
     "Kredu Min, Sinjorino!" - 7 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  xxo  xoo

160.Hirundo (s-ino KUDRJAVCEVA Rafija, Jekaterinburg, Rusio)
     "El ombro" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

161.Anneke BUYS (s-ino Anneke Schouten-Buijs, Apeldoorn, Nederlando)
     "Enprizonigo Krepusko" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

162.Feliĉa (s-ino Bui Hai Mung, Hanojo, Vjetnamio)
     "Raporto el Japanio 17" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  xxo  ooo

164.Vadim (s-ino Inna BUSCK , Hobro, Danio)
     "La fino" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

165.LUNO (s-ino Indu Devi Thapalia, Kathmanduo, Nepalo)
     "Homoj kun homoj" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

166.Agneta (s-ino Agneta Emanuelsson, Katrineholm, Svedio)
     "Vojaĝo al Esperanto-lando" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

168. Verdastel (s-ro PELLICIER Philippe , Saint-Oyen, Francio)
     "Ni kaj ĝi" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

169. IWATAYAMA (s-ino Yanati Yoko , Tokio, Japanio)
     "Fabeloj de Andersen" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

171. Posovo (s-ro Paulo Sergio Viana, Lorena, Brazilo)
     "Internacia Krestomatio" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

175. Libera monto (s-ro Ŝimazaki Jasuo, Tokio, Japanio)
     "La ora pozidono" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

176. Steleto (s-ino Wang Jingrong , Tianjin, Ĉinio)
     "Esperanto" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

1. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
   "Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Teru (s-ino Terumi HONDA, Hukuyama, Hirosima, Japanio)
   "La Princo" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Saliko (s-ino Raita Pyhälä, Hyvinkää, Finnlando)
   "Elpafu la sagon" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Daitoo-dake (s-ro Sjozi Makoto, Sendai, Japanio)
   "Bestoj kaj Homoj" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Hirondelle (s-ino BIRAULT Maritéreze, Damgan, Francio)
   "Kiel akvo de l'rivero" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. IronMike (s-ro Mike TYSON, Bishkek, Kirgizio)
   "Trezoro" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Kazuko (s-ino Narita Kazuko, Kioto, Japanio)
    "Ĉu vi parolas esperanton?" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Onagigawa (s-ro Tukui Hideki , Tokio, Japanio)
    "7000 tagoj de Siberio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oox  xxo

14. Nerdino (s-ino Marie Holdta , Viborg , Danio)
    "La Origino de Specioj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Kolĉiko (s-ino Laure PATAS D'ILLIERS , Parizo, Francio)
    "Cecilja" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Mijo (s-ino Ikeŝima Mihoko, Kagoŝima, Japanio)
    "La krimo de Katrina" -
    oxo  oxo  xox  xxo x

21. Giorgo (s-ro PAPOULIAS GIORGOS , Ateno, Grekio)
    "Stelsemantoj en la ora nordo" - 3 paĝoj
    ooo 

24. Tonjo (s-ro José Antonio del Barrio , Alkorkono, Hispanio)
    "Tamen ĝi moviĝas" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  oxx  xoo  xxx 

25. Kolibro (s-ino Anna Eriksson , Stokholmo, Svedio)
    "Igdrasilo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. Vilaĝo (s-ro JNAKAMURA Fumio , Okajama, Japanio)
    "Biblio" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Promene (s-ro JDirk BINDMANN , Zeitz, Germanio)
    "Leksikaj ekskursoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Oliveto (s-ino MAZZEGA Helene Araso, Francio)
    "Cours Rationnel d'Esperanto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

29. Junkuracisto (s-ro Fatih Emre Can, Elazigo, Turkio)
    "Vere aŭ Fantazie" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

30. Parashar (s-ro PARASHAR RIJAL , Kathumanduo, Nepalo)
    "Raportoj el Japanio 13" - ? paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. PALYASKOP (s-ro Konuralp SUNAL , Istanbulo, Turkio)
    "La Sinjorino el la Maro" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Obeo (s-ro Bharat Ghimire, Kathmanduo, Nepalo)
    "La dormanto vekiĝas" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

C: Novaj partoprenantoj

1. Sesflankoj (s-ro WALSTROM Chad , Woodbury, Usono)
   "La Hobito" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  xox  xxo  x

2. Retbabilejo (s-ro Ivan Garcia , Jogjakarta, Indonezio)
   "Bensona Universala Esperanto-Metodo" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  oox  ooo  oxo

4. Vortovorulino (s-ino Águeda Biurrun , Madrido, Hispanio)
   "Bohemiaj lumoj" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Kardo (s-ro Ricardo BIURRUN , Madrido, Hispanio)
   "Bohemiaj lumoj" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Bluanokto (s-ino Telma Oliveira Ribeiro , Rio de Janeiro, Brazilo)
   "La Batalo pri Heikkila domo" - 2 paĝoj
   ooo  oo

7. Onjo mado (s-ino DOKOUTCHAEF Madeleine , Marthod, Francio)
   "La ŝtona urbo" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Jatina (s-ino Yating Zhang , Taiyuan, Ĉinio)
   "Marta" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Susi (s-ino Xing , Taiyuan, Ĉinio)
    "Adamo kaj Eva" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Pomo (s-ino Guo , Taiyuan, Ĉinio)
    "Adamo kaj Eva" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Cipollina (s-ino SNELLI Gianfranca , Parmo, Italio)
    "Gerda malaperis" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. La Monto KIRYU (s-ro KIRYU Yasuo , Tokio, Japanio)
    "Kapao" - 4 paĝoj
    oxx  xxx  xxo  ooo  oxo

14. Ramesh Aryal (s-ro Ramesh Aryal , Kathmanduo, Nepalo)
    "Arne la Ĉefido" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Roshani Neupane (s-ino Roshani Neupane, Kathmanduo, Nepalo)
    "Facila rakonto kion ajn" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Yougal Bhattarai (s-ro Yougal Bhattarai, Kathmanduo, Nepalo)
    "Arne la Ĉefido" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Janardan Uprety (s-ro Janardan Uprety , Meĉi, Nepalo)
    "Animo drivas " - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Sharmila Phuyal (s-ino Sharmila Phuyal, Kathmanduo, Nepalo)
    "Fundamenta krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Dipak Shrestha (s-ro Dipak Shrestha, Kathmanduo, Nepalo)
    "Miaj vojaĝoj tra la Mondo de Hori Jasuo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Drakoluiz (s-ro Luiz Alberto de Oliveira Coelho , Brazilo)
    "Antalogio de Kroataj unuaktaj dramoj" - 14 paĝoj
    ooo  oo

21. FulmoTondro (s-ro LIN Stecĵo (Steven), Fairbanks, Usono)
    "La Libro de la Mirindaĵoj, aŭ La Priskribo de la Mondo" - 15 paĝoj
    ooo  oox  xxo  ooo  xxx

22. Cholnatha Pokherel (s-ro Cholnatha Pokherel , Ithari, Nepalo)
    "Sur la vojo al la lumo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Ravi Goutam (s-ro Ravi Goutam , Kathmanduo, Nepalo )
    "Raportoj el Japanio 17" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Sakuntala Dhakal (s-ino Sakuntala Dhakal, Kathmanduo, Nepalo)
    "Esperanto por infano" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo 

25. Mirtelbero (s-ino PIERQUIN Marianne, Créteil, Francio)
    "Cent jaroj da Soleco" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. SEIHEIKI (s-ino CLEMENT ClaudieSalins les thermes, Francio)
    "La Aliulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Sayaka (s-ino VILLERMET Marie-Annick Salins les thermes, Francio)
    "Vere aŭ fantazie" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

Koreaj partoprenantoj

1. Anĝelina (s-ino CHUNG Soonmin , Seulo, Koreio)
   Baza lernolibro de Esperanto" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Antari-Hanpan (s-ro PARK Yongsung , Gimhae, Koreio)
   "Homaranismo" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Ario (s-ro LEE Hongjin , Seongnam, Koreio)
   "Historio por malfermi estontecon" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Avo (s-ro HONG Sungcho , Incheon, Koreio)
   "Esperanto en perspektivo" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  xoo  ooo

5. Bluarbo (s-ino BAE Sungyang , Gimhae, Koreio)
   "Provu en Esperanto" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Boko (s-ro KIM Bonggyung , Busan, Koreio)
   "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Brila (s-ino OH Soonmo , Seulo, Koreio)
   "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Cigno (s-ino PAIK Sunjo , Busan, Koreio)
   "PVZ(Plena Verkaro de Zamenhof)" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Dianto (s-ino LEE Chungwon , Daegu, Koreio)
   "La bato" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Dorotea (s-ino KIM Jiyeon , Anyang, Koreio)
    "Vojaĝo de Onia" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Dumina (s-ino MIN Ohkkyoeng , Seulo, Koreio)
    "La mirinda sorĉisto de OZ" - 2 paĝoj
    oox  xoo  xox  xxo  ooo

12. Ella (s-ino GIM Inhye , Busan, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Feliĉa (s-ino LEE Namhaeng , Yongin, Koreio)
    "Historio de la lingvo Esperanto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  xox

14. Folia (s-ino Lee Mikyong , Hapcheon, Koreio)
    "Afrikanoj kaj mi" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Gonĝi (s-ino KWAK Minseo , Busan, Koreio)
    "Elementa kurslibro de Esperanto" - 2 paĝoj
    oxo  ooo  xoo  oxx  ooo

16. Granda (s-ino O Gisuk , Busan, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oxx  xoo

17. Gu-luma (s-ino HAN Sumin , Daegu, Koreio)
    "Patrina koro" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Ĝoja (s-ino JO Myeongja , Inchon, Koreio)
    "La taglibro de Anne" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Hela (s-ino LEE Junghee, Gwacheon, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Imago (s-ino LEE Miji, Daegu, Koreio)
    "Ekzercoj el Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  xoo

21. Inda (s-ino JUNG Byoungmi , Seulo, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Jesa (s-ino LI Hyonsuk, Hanam, Koreio)
    "Andersen 2" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Kanguruo (s-ro KANG Hongu , Seulo, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Kolharoj flugantaj (s-ro MA Youngtae , Yongin, Koreio)
    "Pano por animo" - 2 paĝoj
    oxo  oox  ooo  ooo  ooo

25. Kolona (s-ino LEE Juhee , Gwacheon, Koreio)
    "Lasu min paroli plu" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  xoo  ooo  xxx

26. Kristalo (s-ino HAN Sughui , Seulo, Koreio)
    "Vivis * Vojaĝis * Verkis" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Leteroj de L. L. Zamenhof" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Lucia (s-ino KIM Yangja, Uiwang, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm 1" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Majo (s-ino BAK Suhyeon Seulo, Koreio)
    "Marta" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Maro (s-ro CHO Daewhan Busan, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Miŝa (s-ro WON Shinyeong , Iksan, Koreio)
    "La Sotesano instruo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

33. Monto (s-ro PARK Sosan , Busan, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm 1" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

34. Nabi (s-ino CHOI Eunsuk , Jeonju, Koreio)
    "La eta princo" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

35. Najtingalo (s-ino CHAE Youngsuk , Chuncheon, Koreio)
    "Hamleto", "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

36. Natura (s-ino JOUNG Hyeonju , Seulo, Koreio)
    "Andersen 2" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

37. Nepre_Hanpan (s-ro YU Pilgeun , Seulo, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Nubo (s-ro CHOI Sungwun , Yongin, Koreio)
    "La virineto de maro" - 2 paĝoj
    ooo  oox  xoo  ooo  ooo

39. Popolo (s-ro KIM churlmin, Anyang, Koreio)
    "La idiotismaro de Esperanto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Rozaria (s-ino JO Hangsuk, JO Hangsuk, Koreio)
    "Ĉinaj mikronoveloj" - 2 paĝoj
    xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. Sovaĝa floro (s-ro ĜU Ĝungsik Geoĉang, Koreio)
    "Ivan la malsaĝulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oxo 

42. Studema (s-ro PARK Jongyong Cheon-an, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    xxo  oxo  ooo  ooo  ooo

43. Subtena (s-ino LEE Seungmin Seulo, Koreio)
    "Baza lernolibro de Esperanto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  oox  oxo  ooo

44. Sujong (s-ino PAEK Sujong Gwangju, Koreio)
    "La malgranda sorĉistino" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

45. Suna (s-ino SOON Seonhye Seulo, Koreio)
    "Baza lernolibro de Esperanto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

46. Sunita (s-ino PARK Youngsook Igsan, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm 1" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

47. Suno (s-ro KIM Seonwook Suŭon, Koreio)
    "Leteroj el Koreio" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Ŝafina (s-ino JUNG Yangyoon , Seulo, Koreio)
    "Fabeloj de la Fratoj Grimm 4" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Ŝlosilo (s-ro LEE Jungkee , Anyang, Koreio)
    "Kredu min sinjorino" - 2 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  ooo  ooo

50. Teresa (s-ino EOM Miryeon , Daegu, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Vintro (s-ro JOH Weonseok, Seĝong, Koreio)
    "Vivo de Zamenhof" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

S. Lernantoj en La Chaux-de-Fonds, Svislando

1. Naruto17 (s-ro Mattias KOSKINEN, 14j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Naruto Uzumaki (s-ro Alain VILLARS, 15j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Suzuki (f-ino Chiara DALLA PIAZZA, 12j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Pika (s-ro Allan GRADJEAN, 13j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Nebulkapa (s-ro Iseo MORMILE, 14j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  oox  ooo  ooo

6. Kaguja (f-ino Kira MAIRE, 12j)
   ;"La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Lamasticot (s-ro Antoine SENN, 14j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Kolibro (f-ino ino Emma LIZZIO, 12j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Yin-Yang (s-ro Roman Mergy, 13j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Soldato (s-ro Bruno Barras, 12j)
    "La verda koro" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Valyblue (Valérie Bourquin)
    "Tinĉjo - La krabo kun oraj pinĉiloj", "Tinĉjo - La nigra insulo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Aurinko (s-ino Mónika MOLNÁR)
    "La verda koro" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

La legluktado OOZMOO de NEK (Japanio)

1. Mizro
   "Je la flanko de la profeto" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Joneko
   "Miaj etaj brikoj..." - 3 paĝoj
   ooo  ooo  xxo  ooo  xoo

4. Feliĉan
   "Maskerado ĉirkaŭ la morto" - 2 paĝoj
   oox  oox  xxo  xxx  xxx

5. Akira
   "Mirrakontoj de Liaozhai", "Ĉeĥa kaj Slovaka Antologio la dua volumo" - 5 kaj 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Sejko
   "Rakontoj antaŭ longa tempo" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  oox

7. Monsano
   "La fratoj Leonkoro" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Haruo
   "Japana literature juvelaro" - 3 paĝoj
   xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Sunjo
   "Kredu min, sinjorino!" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Kirisan
    "Fundamenta Krestomatio" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Fumihumo
    "Ĉ u vi konas la teron?" - 2 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  ooo  ooo

12. Ferulino
    "Kuru Meros!" - 2 paĝoj
    ooo  oxo  oxo  xoo  oxx

13. Lilio
    "La fermata konko" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Komenco
    "La kuruĉo da aĝeco" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  oxo  ooo  ooo

15. Sayuri
    "Vizaĝoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Kazunĉa
    "La Alaska stafeto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  oxo  ooo  ooo

Ĉiuj kiuj akiris 15 venkojn ricevis diplomon!

komenco