La 32a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 11a ĝis la 25a de januaro 2015

Resumo de la januara sumoo 2015

1. Nombro de la partoprenantoj: 174 el 27 landoj

2. Ŝanĝiĝo de la nombroj de partoprenantoj
Januaro 2014: 190 el 32 landoj
Marto 2014: 176 el 26 landoj
Majo 2014: 161 el 26 landoj
Julio 2014: 127 el 22 landoj
Septembro 2014: 164 el 26 landoj
Novembro 2014: 192 el 26 landoj
Januaro 2015: 174 el 27 landoj

3. Laŭlandaj partoprenantoj:
Japanio: 49
Francio: 34
Vjetnamio, Pollando: 15
Svislando: 14
Finnlando, Italio: 6
Serbio, Ĉinio: 5
Koreio, Danio, Nederlando, Svedio: 4
Brazilo, Rusio, Germanio: 3
Turkio, Nepalo, DR Kongo, Kanado, Bulgario: 2
Tajvano, Barato, Hungario, Argentino, Benino, Usono: 1

4. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 158/190 (83,15%)

5. Kvanto de legitaj paĝoj: pli ol 13000 paĝoj (68 paĝoj por unu homo, tage 4,5 paĝoj)

6. Komentoj:
1) Ankaŭ en la januara sumoo preskaŭ 200 homoj partoprenis. La nombro okupis la duan lokon en nia historio.
2) 11 lernantoj de Svislando preskaŭ perfekte luktis. Ni danku al la gvidantino Monika.
3) En la novembra sumoo el Vjetnamio partoprenis 22 homoj. Mi supozis, ke pli multaj homoj partoprenos en januaro, sed en efektiveco ne, tamen en la Zamenhofa Festo de Vjetnama Esperantro-Asocio en decembro oni honoris la venkintojn sur la podio, donante diplomojn al ili. VEA estas la unua kaj sola landa asocio, kiu subtenas la sumoo-n.
4) Aleksandrino el DR Kongo skribis al mi, ke ŝi ne plu povas lukti pro malstabila situacio de la lando. Ŝi ne klarigis detale, sed mi supozas, ke okazas konflikto en ŝia lando. Monshet en la sama lando skribis, ke li ne povas partopreni, ĉar li ne havas libron por legi. Plejparto de la partoprenantoj vivas trankvile kaj pace kun multe da nelegitaj libroj, sed en afrikaj landoj multaj lernas Esperanton en tia malfacila situacio. Ni, kiuj povas ĝui legadon, devas konscii, ke ni estas vere feliĉaj, kaj devas havi kompaton kun esperantistoj en malfacila situacio.
5) Du partoprenantoj interrompis la legadon pro malsaniĝo. Mi deziras ilian baldaŭan resaniĝon, kaj samtempe ankaŭ ni zorgu pri sano.

7. Dankon al la kunlaborantoj:
Por tiu ĉi sumoo laboris ok homoj: Renato (Serbio), Jitka (Italio), Vasil (Turkio), Monsano (Japanio), Aleksander (Pollando), Arase (Japanio) kaj Hori (Japanio) por prizorgi la partoprenantojn kaj Krystyna (Pollando) por la retejo kajla diplomo. Ni danku al tiuj kunlaborantoj. Ni atendas novajn prizorgantojn en 2014.

8. Anonco pri la venontjara sumoo
La 33a Esperanto-sumoo: la 15a - 29a de marto
La 34a Esperanto-sumoo: la 10a - 24a de majo
La 35a Esperanto-sumoo: la 5a - 19a de julio
La 36a Esperanto-sumoo: la 13a - 27a de septembro
La 37a Esperanto-sumoo: la 8a - 22a de novembro

Ĉefprizorganto HORI Jasuo

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en la antaŭa sumoo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Lingvo Internacia II" de Plena Verkaro de Zamanhof" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Japana Literarura Juvelaro" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
    "Eta Princo" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   "Kaiĵinmaru" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "La ŝtona urbo" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
   "La Fremdulo" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "Vojaĝo en esperanto-lando" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
   "La Eta Princo" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
   "Dum vi estis kun ni" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
    "Pli ol Fantazio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "5000 Jaroj de Ĉinio" - 6 ĉapitroj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Zamenhof" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Mi estas homo", "Fundamenta Krestomatio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "Poeziaĵoj" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "Lingvaj respondoj" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "Leteroj de L.-L. Zamenhof" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Fringo (s-ino ANTSKOG Carola, Kimito, Finnlando)
    "Eduko danĝera kaj aliaj teatraĵoj " - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 12" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "La ĵurnaleto de Joĉjo Tempesto" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 14" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "Esperanto kaj vivo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "Paŝoj al plena posedo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Siva (s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Perfidulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "Sur kampo granita" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
    "La arto vivi kune" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "Morto de artisto" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

28. Goenkai (s-ro FUĴINO Hiroŝi, Kodaira, Tokio, Japanio)
    "Esperanta Legolibro - tria parto tra la lingvo " - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

29. Alta (s-ino Cao Truong, Hanojo, Vjetnamio)
    "Malkovru Esperanton- Facila lingvo " - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Burdo (s-ino BURCHARDT Dorota, E³k, Pollando)
    "La Triĝiba monto " - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno , Turku, Finnlando)
    "Rakontoj el unua poĝo kaj rakontoj el la dua poĝo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Elena (s-ino Edith Jaffré , Vannes, Francio)
    "Ĉu vi kuiras Ĉine" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

33. Tomonte (s-ro KOYAMA Takesi, Acugi, Kanagaŭa, Japanio)
    "Vizaĝoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  oo

34. Kazuko (s-ino Narita Kazuko , Kioto, Japanio)
    "Rakontoj de Oomoto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

35. Vasil (s-ro KADIFELI Vasil , Istanbulo, Turkio)
    "La Faraono - vol.I" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

36. Luizeta (s-ino Luigia Oberrauch Madella , Parmo, Italio)
    "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

37. Tara (s-ino GREGERS Tara , Frederiksbergo, Danio)
    "Surklifa" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne , Saint Rémy, Francio)
    "Samideanoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

39. Tero (s-ino KAPISTA Tereza , Beogrado, Serbio)
    "Ni vivos", "Gerda malaperis" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo ooo  ooo

40. Katinjo (s-ino Madzy van der Kooij , Van Vredenburchweg 435 2284 TA Rijswijk, Nederlando)
    "La majstro kaj Margarita" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. Mantaro (s-ino JEROFEJEVA Lidija , Nijhnij Tagil, Rusio)
    "Homarano" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. Alteo (s-ino JAUSIONS Anne , Argenteuil, Francio)
    "Maksimoj", "Maigret eraras" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

43. Arne (s-ino CASPER Arne , Kopenhago, Danio)
    "Mortiga ekskurso" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

44. Sunfloro (s-ino SKALICKA Jitka Romo, Italio)
    "Italan antologion" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

45. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
    "La malgranda sorĉistino" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo 

46. Vlostano (s-ro Vladimir Opletajev , Surgut, Rusio)
    "Fatalaj ovoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

47. annA (s-ino Anna Skudlarska , Vroclavo, Pollando)
    "Vojaĝo al Kazohinio" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Maekawa (s-ino Ookubo Yukiko ,Kaminojama, Jamagata, Japanio)
    "50 Fabloj de Ezopo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Sarotamno (s-ino SAROTA Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Fabeloj de Botaemon" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50. Anjo (s-ino BARTEK Anna, Budapeshto, Hungario)
    "La Faraono" - 25 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Lernantinka (s-ino GUT Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Pikiloj de vivo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

52. Luno (s-ino THAPALIA Indu, Kathmanduo, Nepalo)
    "Nepalo malfermas la pordon" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

53. Atrebato (s-ro PLUTNIAK Edmond, Arras, Francio)
    "Sed homoj kun homoj" - 12 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

54. Joga (s-ino PLUTNIAK Arlette, Arras, Francio)
    "Mr Tot aĉetas mil okulojn" - 16 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

55. Anna (s-ino MOCARSKA Anna, Wasilków, Pollando)
     "La libro de la spiritoj" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

56. Aleksandrino (s-ino OMBA TSHAMENA Alexandrine, Kinŝaso, DRKongo)
    "La Bona Lingvo" - 8 paĝoj
    ooo  ooo 

57. Ruselo (s-ro WILLIAMS Russ, Vroclavo, Pollando)
     "Poemo de Utnoa" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

58. Dito (s-ro TOULLER Didier, Araso, Francio)
     "La edzino de Kuracisto Hanaoka Seisyu" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

59. Ŝanjo (s-ino WLODARSKI Chantal, Araso, Francio)
    "Paco en ŝtormo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

60. Panda (s-ro LEGRAND Christian , Massy, Francio)
    "La foto albumo" - 3 paĝoj
    ooo  oox  xxx  ooo  ooo

61. Ĝojo (s-ino Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
    "La 13 horloĝoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

62. Karakorojama (s-ino SANPEI Keiko, Sendai, Mijagi, Japanio)
    "La kastelo de vitro" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

63. Karla (s-ino Carla Zulian, Romo, Italio)
    "Napolo kaj ties ĉirkaŭaĵoj" - 13 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

64. Arase (s-ino ARASE Sayuki, Mijazaki, Japanio)
    "La Aventuroj de Ŝerloko Holmso" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

65. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
    "Japana Literatura Juvelaro" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. Aŭroro (s-ino YAZAKI Yoko, Hukuŝma, Japanio)
    "La mastro de l'ringoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

67. Krysty (s-ino WOROBIEJ Krystyna, Gubin, Pollando)
    "La fotoalbumo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

68. Martine (s-ino DEMOUY Martine, Périgueux, Francio)
    "Le secret des iglous/Sekreto en igloj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

69. Lagmonto (s-ino Inger Sjöberg , Svedio)
    "Faktoj kaj Fantazioj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

70. Lingvulino (s-ino Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn, Alando, Finnlando)
    "Kroze - proze" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

71. Clodero (s-ino Claudie ROBBE , Araso, Francio)
    "Ili vivis sur la tero" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

72. Antari-Hanpan (s-ro Nema (PARK Yongsung) , Gimhae, Koreio)
    "Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  xxo  ooo

73. VerdaVojeto (s-ino Saĉjko IŜTOK, Niagara Falls, Kanado)
    "Sonĝoj en dek noktoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

74. Ĉielarko (s-ro Dimitrije JANIÈIÆ, Beogrado, Serbio)
    "Vivo tra la mondo" - 9 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

75.Rob (s-ro Rob Moerbeek, Nederlando)
    "Krestomatio de Esperanta literaturo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

76. Vannes Françoise (s-ino Françoise Buannic, Vannes, Bretonio, Francio)
    "Amiko el la junaĝo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

77.Brila Estonteco (s-ino Nguyen Thi Phýõng Mai , Hanojo, Vjetnamio )
    "Amika Vjetnamio" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

78.Bogio (s-ino Bogus³awa BRONOWSKA , Tychy, Pollando )
    "Sinjoro Tadeo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

79.Benoit PHILIPPE (s-ro Benoit PHILIPPE, Dresden, Germanio)
    "Homarano - La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L.L. Zamenhof" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

80. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
    "Viktimoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

81. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
    "La horoj subteraj" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

82. Konisiki tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko , Kameoka, Japanio)
    "Grimmfabeloj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
    "Vivi estas danĝere" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

84. Siru (s-ino Sirkka Mattlin, Hyvinkää, Finnlando)
    "Sendependaj homoj" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

85. Teru (s-ino Terumi HONDA, Hukuyama, Hirosima, Japanio)
    "Poemoj de Tang-dinastilo" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

86. Kametaroo (s-ro OOSAKI Hiroŝi, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 17" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

87. Vilaĝo (s-ro NAKAMURA Fumio, Okajama, Japanio)
    "Biblio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

88. Koboldo (s-ino Kerstin Rohdin, Stockholm, Svedio)
    "Skota Legendaro" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

89. Fidinda (s-ino Alina MOZER, Varsovio, Pollando)
    "La kaŝita vivo de Zamenhof" - 13 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

90. Francoaz (s-ino LE STRAT Françoise, La Baule, Francio)
    "...sed nur fragmento" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

91. Mila (s-ino PIECZARA Emilia, Gliwice, Pollando)
    "Esperanto per poŝto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

92. Gracia (s-ino Grazia Iurilli, Stockholm, Svedio)
    "Ĉu ni kunvenis vane?" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

93. Ena-zakura (s-ino Huzimoto Hideko, Gihu Japanio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oxo  ooo

94. Valeria (s-ino Valéria Mattos, Rio de Janeiro, Brazilo)
    "Esperanto Modelo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

95. Martinesperanto38 (s-ino Martine FREYDIER, Fontaine, Francio)
    "Eŭropa Unio, paŝon post paŝo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

98. Tradukisto (s-ro Gerrit Berveling, TA Rijswijk, Nederlando)
    "Krestomatio de Esperanta Literaturo" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

99. Suno (s-ro Nguyen Lan, Hanojo, Vjetnamio)
    "Poŝamiko" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

100. Eta princino (f-ino Nguyen Thu Huyen, Hanojo, Vjetnamio)
     "Poŝamiko" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

101. Verdasumo (s-ro Nguyen Van Ha, Hanojo, Vjetnamio)
     "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

102. Sunjo (s-ino HEYNE Susett, Leipzig, Germanio)
     "Ne ekzistas verdaj steloj" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

103. Munjo (s-ino CARÉ Murielle , Pordic, Francio)
     "La ŝtona Urbo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

104. Jheromo (s-ro CARÉ Jérôme, Pordic, Francio)
     "Homoj de Putin" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

105. Muzikanta hipopotamo (s-ro Heinz SPRICK, Germanio, Hessisch)
     "Flugantaj folioj" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

106.Jarfino (s-ino Saitoo Cume, Sendai, Japanio)
     "Raportoj el Japanio 15" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

107. Mogoro (s-ino Grall Monik , Parizo, Francio)
     "La Ŝtona Urbo" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

108. Daitoo-dake (s-ro Sjozi Makoto, Sendai, Japanio)
     "Kredu min sinjorino!" - 2 paĝoj
     oox  xo

109. Ŝijou-maru (s-ino JOŜIDA Nobuko, Fukaja, Saitama, Japanio)
     "Koreaj malnovaj rakontoj" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

110. Saliko (s-ino Raita Pyhälä, Hyvinkää, Finnlando)
     "La Kverko kaj aliaj latvaj rakontoj" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

111. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
     "La naiveco de Pastro Brown" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

112. Mio (s-ino KOVAĈEVIC Miomirka , Beograd, Serbio)
     "Ombro sur interna pejzaĝo" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

113. Abelo (s-ino Debora Rossetti, Romo, Italio)
     "Frisaj rakontoj en Esperanto" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

115. Puntanto (s-ino Sylvia Hämäläinen, Tampere, Finnlando)
     "Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

116. Mirtelo (s-ino Korine Cheizoo, Nederlando)
     "De taigo al minaretoj" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

117. Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
     "Mirrakontoj de Liaozhai", "Kosmos" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

118. Kora (s-ino (Bui Thi To TÂM, Vjetnamio)
     "Sango kaj amo" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  oox  xxx  xxx

119. Pierre Jafrré (s-ro Pierre Jafrré , Vannes, Francio)
     "Sinjoro Tadeo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

120. Vadim (s-ino Inna BUSCK , Hobro, Danio)
     "Mia Fuena Infanaĝo " - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

121. Kolĉiko (s-ino Laure PATAS D'ILLIERS , Parizo, Francio)
     "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

123. Bento (s-ro Bengt Hedlund , Stockholm, Svedio)
     "Orm la ruĝa" - 3 paĝoj
     xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

125. Nordano (s-ro Valerij Borodin , Nijhnij Tagil, Ruslando)
     "La monto" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

126. Venkinto (s-ro Valerij Malcev, Nijhnij Tagil, Ruslando)
     "Febro" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

127. Boleto (s-ino NGUYEN THI HIEN, Vjetnamio)
     "Orginala Esperanta Bildvortaro" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

128. Mai Tran (s-ino Tran Thi Thanh Mai , Vjetnamio)
     "Orginala Esperanta Bildvortaro" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo;

129. Arko (s-ino GONG Xiaofeng, Nanchang, Ĉinio)
     "Marina" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

130. Mirabelo (s-ino DUNLOP Marianne, Arras, Francio)
    "Gaston Waringhien, heroldo de la internacia lingvo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

134. Aŭtuno (s-ino DOAN Hong Thu , Hanojo, Vjetnamio)
     "7.000 tagoj en Siberio" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

136. Verda birdo (s-ino Ðo Thi Vuong, Hanojo, Vjetnamio)
     "Renkontoj kun Diferenculoj" - 1 paĝo
     ;ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

137. Kolibro (s-ino (Anna Eriksson , Stokholmo, Svedio)
     "Mio mia filo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

139. Parashar (s-ro PARASHAR RIJAL, Kathumanduo, Nepalo)
     "Raportoj el Japanio 15" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

140. Mirejo (s-ino Grosjean Mireille , Svislando)
     "Rakontoj pri Konfuceo" - 7 paĝoj
     ooo  oox  ooo  oox  xoo

141. Betulo (s-ro BETTUS J-F, Manosque,)
     "Vere aŭ fantazie" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

143. La Historiisto (s-ro Nedelin Boyadzhiev, Plovdiv, Bulgario)
     "Humanismo" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

144. La Revanto (s-ino Eva Paraŝkeva Boyadzhieva , Plovdiv, Bulgario)
     "Mistera lumo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

145. Markuonoto (s-ino Marion QUENUT, Tuluzo, Francio)
     "Metropoliteno" - 17 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

S. Lernantoj en La Chaux-de-Fonds, Svislando

1. Luno (f-ino Lucie VOËLIN, 9j)
   "Ĉu mi malplaĉis al vi?" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Lego (s-ro Lucas DALLA PIAZZA, 15j)
   "Diabolik" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. SuperMan (s-ro Jonas BILAT, 16j)
   "Tinĉjo en Tibeto" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Naruto17 (s-ro Mattias KOSKINEN, 13j)
   "Rakonto de Ovoj" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Naruto Uzumaki (s-ro Alain VILLARS, 14j)
   "Diabolik" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Monsterb39 (s-ro Nassim FLÜCKIGER, 13j)
   "Rat-Man" - 2 paĝoj
   xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Suzuki (f-ino Chiara DALLA PIAZZA, 11j)
   "Rat-Man" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Pika (s-ro Allan GRADJEAN, 12j)
   "Tinĉjo - La nigra insulo", "Asterix kaj Kleopatra" - 2 paĝoj, 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Nebulkapa (s-ro Iseo MORMILE, 13j)
   "Tinĉjo - La krabo kun oraj pinĉiloj" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Kaguja (f-ino Kira MAIRE, 11j)
    "La Flambirdo" - 2 paĝoj
    xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Lamasticot (s-ro Antoine SENN, 13j)
    "Rat-Man" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Aurinko (s-ino Mónika MOLNÁR)
    "Knabo en Marso" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Bunti (s-ino Anke BROUWER)
    "Ĝis revido krokodilido!" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

1. Ĵoel (s-ino Joëlle MULLER, Araso, Francio)
   "Demian. La historio de la junuleco de Emil Sinclair" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Espero (s-ro CALVOS, Araso, Francio)
   "La Paneo" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
   "Paŝoj al plena posedo" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  oxo

5. Hirondelle (s-ino BIRAULT Maritéreze, Damgan, Francio)
   "La lada tambureto" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  oxx

6. Sfingo (s-ino KON Kumiko , Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Nils" - 2 paĝoj
   xoo  ooo  xoo  ooo  ooo;

12. Suno (s-ro KIM Seon Wook, Suŭon, Koreio)
    "Rakontoj el Oomoto" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  xxx

14. Jamamoto-jama (s-ino Jamamoto Kazuko, Ŝibukaŭa, Japanio)
    "Andersena fabelo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Oliveto (s-ino MAZZEGA Helene, Araso, Francio)
    "Flugi kun kakatuoj" - 2 paĝoj
    xxx  oox  oox 

17. Nordano (s-ino KAŬAI Juka, Bibai, Hokajdo, Japanio)
    "La ŝtona urbo" - 2 paĝoj
    oox  oox  ooo  ooo  xoo

18. Rapidaj Okuloj (s-ro ALEHANDRO Adrian, Bonaero, Argentino)
    "Asteriks kaj Kleopatra", "Kio estas spiritismo?" - 13 paĝoj, 20 paĝoj
    ooo 

19. Alaŭda (s-ino ALESSANDRI Hélene (Elena), Turo, Francio)
     "La enigmo de l'arneo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

20. Monshet (s-ro Monshet Nhy Wa Dana, DK Kongo)
     "La malnova testamento", "Normandaj rakontoj" - 20 paĝoj
    o

23. Dirce Sales (s-ro Dirce Sales , Rio de Janeiro, Brazilo)
     "La 13 horloĝoj" - 5 paĝoj
    oox  oox  xoo  ooo  ooo

27. Ŝ imizudani (s-ro Ŝimizu Takao , Niigata, Japanio)
     "Gracia" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

C: Novaj partoprenantoj

1. Midrano (s-ro MAMIJA Midori, Ŝizuoka, Japanio)
   "Ombro sur interna pejzaĝo" - 1 paĝo
   xxx  xoo  xoo  ooo  ooo

2. VicenteNguyen (s-ro NGUYEN Thien, Hustono, Usono)
   "Marvirinstrato" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  oox  ooo  xxo

3. Trieu Cam Tú (s-ino Nguyen Tran Cam Tú, Ha Noi, Vjetnamio)
   "Verda mesaĝo kaj La zagreba metodo" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Trezoro (s-ro Trezoro HUANG Yinbao, Pingliang, Ĉinio)
   "Maskerado ĉirkaŭ la morto" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Yu (s-ino Yu Jianchao, Pekino, Ĉinio)
   "Kiel la homo ekis pensi" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  oox  ooo  oxo

6.Palyaskop (s-ro Konuralp Sunal, Istanbul, Turkio)
   "Ŝolandro" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  oox  xxx  xxx

7. Bonarkowa123 (s-ino BONAREK Ma³gorzata, Gliwice, Pollando)
   "De Tajgo al minaretoj" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Quyen (s-ino VO THI KIM QUYEN, Hanojo, Vjetnamio)
   "Originala Esperanta Bilvortaro" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Vivjan (s-ino Viviane LEJEAU, Nalliers, Francio)
    "La nokto de la ezoko" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Privas (s-ro TCHIKPE Privas, Kotonuo, Benino)
    "Postŝerca Streĉo" - 15 paĝoj
    ooo 

13. Martine (s-ino RIVIERE Martine, Nantes, Francio)
    "Senĝenaj dialogoj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Miaohui (s-ro Shi Yonggen, Monaĥejo Shexuesi, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang.Ĉinio)
     "La instruoj de la budho" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Vejktoro (s-ro Victor TILLEY, St. John's, Newfoundland and Labrador: Kanado)
    "Ardes" - 15 paĝoj
    ooo  o

La legluktado OOZMOO de NEK en januaro 2015

1. Feliĉan
   "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 3 paĝoj
   ooo  oox  xoo  ooo  xox

2. Sejko
   "Modernaj Robinzonoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Akira
    "Metropoliteno", "Fabeloj de Andersen " - 3 paĝoj, 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Sunjo
   "Fundamenta Krestomatio" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oxo  ooo

5. Joneko
   "Rakontoj el Oomoto" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Kirisan
   "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 5 paĝoj
   ooo  oxo  oxo  ooo  ooo

7. Fumihumo
   "Vetero kaj klimato se la mondo" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  xoo

8. Vij
   "Vivo de Zamenhof" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Mizro
   "Vivo kaj opinioj de Majstro M'saud" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Kapao
    "Faraono" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Lilio
    "Kroze-proze" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Monsano
    "Kaiĵinmaru" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Haruo
    "El Japana literaturo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Nadesiko
    "Araneo kaj limako kaj melo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  xxo  ooo  xoo

15. Kazunĉa
    "Japana Literatura Juvelaro" - 3 paĝoj
    oox  oxo  oxo  ooo  ooo

16. Komenco
    "Emilo de Smolando" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Ferulino
    "Stafetoj de Alasko" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

Ĉiuj kiuj akiris 15 venkojn ricevis diplomon!

komenco