La 36a Internacia Esperanto-Sumoo

de la 13a ĝis la 27a de septembro 2015

Resumo de la septembra sumoo 2015

1. Nombro de la partoprenantoj: 238 el 26 landoj
Ŝanĝiĝo de la nombroj de partoprenantoj
Januaro 2015: 190 el 27 landoj
Marto 2015: 207 el 27 landoj
Majo 2015: 196 el 25 landoj
Julio 2015: 225 el 25 landoj
Septembro 2015: 238 el 26 landoj

2. Laŭlandaj partoprenantoj: Septembro (Julio - Majo - Marto - Januaro)
Japanio: 49 (47 - 52 - 46 - 49)
Francio: 35 (33 - 30 - 37 - 34)
Koreio: 34 (32 - 8 - 5 - 4)
Vjetnamio: 18 (21 - 23 - 25 - 15)
Pollando: 17 (16 - 14 - 16 - 15)
Svisujo: 12 (1 - 4 - 12 - 14)
Rusio: 10 (10 - 6 - 3 - 3)
Brazilo: 8 (5 - 5 - 9 - 3)
Finnlando: 7 (6 - 5 - 6 - 6)
Italio: 7 (6 - 6 - 5 - 6)
Ĉinio: 5 (7 - 3 - 4 - 5)
Danio: 4 (6 - 3 - 3 - 4)         Nederlando: 4 (6 - 6 - 6 - 4)
Hispanio: 4(4 - 1 - 2 - 0)      Germanio: 4 (2 - 1 - 3 - 3)
Serbio: 3(5 - 3 - 4 - 5)         Turkio: 3 (4 - 3 - 1 - 1)
Svedio: 3 (3 - 4 - 5 - 4)         Bulgario: 3 (3 - 2 - 2 - 2)
Britujo: 2 (1 - 0 - 0 - 0)
Nepalo: 1 (2 - 2 - 2 - 3)         Kanado: 1 (1 - 1- 2 - 1)
Tajvano: 1 (1 - 1- 1 - 1)         Barato: 1 (1 - 1- 1 - 1)
Hungario: 1 (1- 1 - 1 - 0)         Argentino: 1 (0 - 1 - 0 - 1 )

Lernantoj de Svisujo partoprenis, tial svisaj partoprenantoj multiĝis.
Malaperis: Grekio: 0 (1 - 1 - 1 - 0),

3. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 201/238 (84,5%)

4. Kvanto de legitaj paĝoj: pli ol 15000 paĝoj
Averaĝe unu homo legas 70 paĝojn dum 15 tagoj de la sumoo.

5. Komentoj:
1. La nombro de la partoprenantoj estis la plej granda en nia historio, dank' al:
     1) grupa partopreno de koreoj
     2) reveno de gelernantoj de Svisujo
     3) bona influo de la sumoo-kunsido dum la UK en Lille.
2. La nombro de landoj ne kreskis. Estu minimume 30 landoj.
3. La plej beda?rindaj aferoj estis, ke neniu partoprenis el Afriko, Aŭstralio kaj Usono.

6. Dankon al la kunlaborantoj:
Por tiu ĉi sumoo laboris 11 homoj:
Renato (Serbio), Jitka (Italio), Vasil (Turkio), Monsano (Japanio), Aleksander (Pollando), Arase (Japanio), Ha (Vjetnamio), Ella (Koreio), Pradip (Nepalo) kaj Hori (Japanio) por prizorgi la partoprenantojn, Aleksander (Pollando) pri listigo de legitaj libroj, Krystyna (Pollando) por la retejo kaj la diplomo.
Ni danku al tiuj kunlaborantoj. Ni atendas novajn prizorgantojn en la novembra sumoo.

7. La novembra sumoo
La novembra sumoo komenciĝos la 15an de novembro dum 15 tagoj ĝis la 29a de novembro.

Ĉefprizorganto HORI Jasuo

o venko     x malvenko    - sen partopreno

A: Jokozuna (la plej alta rango) sen malvenko en la antaŭa sumoo

1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "De josuo al jeremia" de Plena Verkaro de Zamanhof" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

2. Ĉako (s-ino HORI Tamae, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
   "Ĉu rakonti novele?" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

3. Monto Daijuu (s-ino ŜIMAZU Jasuko, Setouĉi, Okajama, Japanio)
    "Anne Frank" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

4. Monĵiroo (s-ro MOĈIZUKI Masahiro, Ŝizuoka, Japanio)
   ""La konduto de grandsinjoro Tadanori" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

5. Erika (s-ino Lohee Erika, Vannes en Morbihan-departamento, Francio)
   "La fotoalbumo" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

6. Abengo (s-ro Chaoming Cho, Kaohsiung, Tajvano)
   "Vivo de Gandhi" - 10 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

7. Ŝuukaidoo (s-ino OOTA Ŝigeko, Fukuŝima, Japanio)
   "La centa simio" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

8. Monto Urso (s-ro ARAI Toŝinobu, Okajama, Japanio)
   "Vojaĝo en Esperato-Lando" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

9. Hirononami (s-ino Joŝida Hiroko, Jamagata, Japanio)
   "Kiel akvo de l'rivero" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

10. Oazo (s-ino Ooŝima Ĵunko, Tokio, Japanio)
    "Paradizo ŝtelita" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Lemosac (s-ro Allan Lemos, Parakambio, Brazilo)
    "Gaja leganto per Espranto" - 6 ĉapitroj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

12. Majo (s-ino BAK Suhyeon, Elstara, Seulo, Koreio)
    "Prediko pri la Kredo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

13. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Aventuroj de pioniro" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

14. Pacienco (s-ro Renato Petroviæ, Beogrado, Serbujo)
    "Poeziaĵoj" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

15. Johano (s-ro MACHNIEWSKI Jan, Gliwice, Pollando)
    "Paŝoj al plena posedo" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

16. Sileziano (s-ro ZDECHLIK Aleksander, Zabrze, Pollando)
    "Nano" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

17. Fringo (s-ino ANTSKOG Carola, Kimito, Finnlando)
    "La ŝtona urbo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  oooo  ooo 

18. Venteto (s-ino FUKAMI Sugako, Fukuoka, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 14" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

19. Elinjo (s-ino LE DRU Elisabeth, Vannes, Francio)
    "Kiel akvo de l'rivero" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

20. Kamelio (s-ino MIGIHARA Kimie, Tokio, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 14" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

21. Krinjo (s-ino GROCHOCKA Krystyna, Zabrze, Pollando)
    "La Zamenhof - Strato" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

22. Nata (s-ino GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando)
    "Esperanto kaj Vivo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

23. Siva (s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Hajderabado, Barato)
    "Perfidulo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

24. Jadluong58 (s-ino Luong Ngoc Bao, Hanojo, Vjetnamio)
    "Anne Frank ne estas de hieraŭ" - 18 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

25. Rambutano (s-ro Nguyen Xuan Thu, Hanojo, Vjetnamio)
    "La arto labori kune" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

26. Joŝino-macu (s-ro MACUKI Joŝinobu, Fuĉuu, Tokio, Japanio)
    "Pli ol fantazio" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

27. Johano_f (s-ro LE DORH Jean, Vannes, Francio)
    "La mirinda vojaĝo " - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

28. Alta (s-ino Cao Truong, Hanojo, Vjetnamio)
    "Memoroj pri Japana Katastrofo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

29. Burdo (s-ino BURCHARDT Dorota, E³k, Pollando)
    "Belamik" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

30. Pronomo (s-ro LEHTINEN Bruno , Turku, Finnlando)
    En la serĉado de mondolingvo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

31. Elena (s-ino Edith Jaffré , Vannes, Francio)
    "La triĝiba monto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Vasil (s-ro KADIFELI Vasil , Istanbulo, Turkio)
    "Marvirinstrato" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

33. Luizeta (s-ino Luigia Oberrauch Madella , Parmo, Italio)
    "Kolektanto de ĉielarkoj" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

34. Sanremoise (s-ino MONNERET Jocelyne , Saint Rémy, Francio)
    "Kiel Israëlo pelis palestinanojn 1947-1949" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo 

36. Katinjo (s-ino Madzy van der Kooij , Van Vredenburchweg 435 2284 TA Rijswijk, Nederlando)
    "Marina" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

37. Montaro (s-ino JEROFEJEVA Lidija , Nijhnij Tagil, Rusio)
    "Adolesko" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

38. Alteo (s-ino JAUSIONS Anne , Argenteuil, Francio)
    "La Majstro kaj Margarita" - 8 ĉapitroj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

39. Sunfloro (s-ino SKALICKA Jitka Romo, Italio)
    "Faraono" - 20 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Maciangano (s-ro DESMARES Francis, Sarzeau, Francio)
    "PIV" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

41. Vlostano (s-ro Vladimir Opletajev , Surgut, Rusio)
    "Lingvaj babilaĵoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

42. annA (s-ino Anna Skudlarska , Vroclavo, Pollando)
    "Krimeo estas nia" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

43. Maekawa (s-ino Ookubo Yukiko ,Kaminojama, Jamagata, Japanio)
    "Ekzercoj de Zamenhof" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

44. Sarotamno (s-ino SAROTA Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Paŝoj al plena posedo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

45. Anjo (s-ino BARTEK Anna, Budapeshto, Hungario)
    "Historio de la esperanta literaturo" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

46. Lernantinka (s-ino GUT Barbara, Gliwice, Pollando)
    "Einstein la enigmo de la matematiko" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

47. Atrebato (s-ro PLUTNIAK Edmond, Arras, Francio)
    "Esperantismo Prelegoj kaj Eseoj" - 16 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

48. Joga (s-ino PLUTNIAK Arlette, Arras, Francio)
    "La Bato" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

49. Anna (s-ino MOCARSKA Anna, Wasilków, Pollando)
     "En pli granda mondo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

50. Ruselo (s-ro WILLIAMS Russ, Vroclavo, Pollando)
     "Surklifa" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

51. Dito (s-ro TOULLER Didier, Araso, Francio)
     "Manlibro pri Instruado de Esperanto" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

52. Ŝanjo (s-ino WLODARSKI Chantal, Araso, Francio)
    "Kruko kaj Baniko el Bervalo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

53. Karakorojama (s-ino SANPEI Keiko, Sendai, Mijagi, Japanio)
    "Dum vi estas kun ni" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

54. Karla (s-ino Carla Zulian, Romo, Italio)
    "La alia pasinteco" - 20 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

55. Arase (s-ino ARASE Sayuki, Mijazaki, Japanio)
    "La fotoalbumo - unua volumo" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

56. Verdo de Tosa (s-ino TAMOTO Miki, Matuyama, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 17" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

57. Aŭroro (s-ino YAZAKI Yoko, Hukuŝma, Japanio)
    "Tra la mondo per biciklo kaj Esperanto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

58. Lagmonto (s-ino Inger Sjöberg , Svedio)
    "Kredit, floroj, dinamito " - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

59. Lingvulino (s-ino Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn, Alando, Finnlando)
    "Provu por via sano" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

60. VerdaVojeto (s-ino Saĉjko IŜTOK, Niagara Falls, Kanado)
    "Karlo" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

61.Rob (s-ro Rob Moerbeek, Nederlando)
    "Slovaka Antologio" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

62. Vannes Françoise (s-ino Françoise Buannic, Vannes, Bretonio, Francio)
    "Fabeloj de la mezepoko" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

63.Brila Estonteco (s-ino Nguyen Thi Phýõng Mai , Hanojo, Vjetnamio )
    "Ĉio komenciĝis ĉe la Verda" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

64.Bogio (s-ino Bogus³awa BRONOWSKA , Tychy, Pollando )
    "Hiostorio de la lingvo Esperanto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

65.Benoit PHILIPPE (s-ro Benoit PHILIPPE, Dresden, Germanio)
    "Esperanta antologio. Poemoj 1887-1981" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. Ŝinzan (s-ro NAKAJAMA Ŝinĵi, Fukuŝima, Japanio)
    "Viktimoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

67. Shanjo (s-ino DUFAY Chantal, La Rochelle, Francio)
    "El Verva Vivo J'urnalista" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

68. Siru (s-ino Sirkka Mattlin, Hyvinkää, Finnlando)
    "Vivo de Zamenhof" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

69. Teru (s-ino Terumi HONDA, Hukuyama, Hirosima, Japanio)
    "La Nobla Korano" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

70. Kametaroo (s-ro OOSAKI Hiroŝi, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 18" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

72. Fidinda (s-ino Alina MOZER, Varsovio, Pollando)
    "Satiroj" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

73. Francoaz (s-ino LE STRAT Françoise, La Baule, Francio)
    "Surklifa" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

74. Mila (s-ino PIECZARA Emilia, Gliwice, Pollando)
    "Germana Demokratia Respubliko bildoj kaj faktoj" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

75. Gracia (s-ino Grazia Iurilli, Stockholm, Svedio)
    "Mortiga ekskurso" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

76. Valeria (s-ino Valéria Mattos, Rio de Janeiro, Brazilo)
    "Esperanto Modelo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

77. Tradukisto (s-ro Gerrit Berveling, TA Rijswijk, Nederlando)
    "La Fotoalbumo, unua volumo" - 15 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

78. Suno (s-ro Nguyen Lan, Hanojo, Vjetnamio)
    "Ĉu ankaŭ vi scias?" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

79. Eta princino (f-ino Nguyen Thu Huyen, Hanojo, Vjetnamio)
    "Ĉu ankaŭ vi scias?" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

80. Verdasumo (s-ro Nguyen Van Ha, Hanojo, Vjetnamio)
    "Leteroj el Koreio" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

81. Munjo (s-ino CARÉ Murielle , Pordic, Francio)
    "Paĉjo, kio estas rasismo?" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

82.Jarfino (s-ino Saitoo Tume, Sendai, Japanio)
    "Raportoj el Japanio 16" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

83. Mogoro (s-ino Grall Monik , Parizo, Francio)
    "Esplorvojaĝo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

84. DoDo (s-ino NIELSEN Anni, Hobro, Danio)
    "La fino" - 4 paĝoj
    ooo  xxo  ooo  ooo  ooo

85. Mio (s-ino KOVAĈEVIC Miomirka , Beograd, Serbio)
    "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

87. Ding (s-ro JI Ding, Ĉinio)
    "Ĉina Galerio", "Belfrido (2015 kongresa kuriero)" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

89. Nordano (s-ro Valerij Borodin , Nijhnij Tagil, Ruslando)
    "En la fino de la mondo" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

90. Venkinto (s-ro Valerij Malcev, Nijhnij Tagil, Ruslando)
    "La Faraono" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

91. Boleto (s-ino NGUYEN THI HIEN, Vjetnamio)
    "Vivo de Zamenhof" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

92. Mai Tran (s-ino Tran Thi Thanh Mai , Vjetnamio)
    "Vivo de Zamenhof" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

93. Arko (s-ino GONG Xiaofeng, Nanchang, Ĉinio)
    "Dis!" - 8 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

96. Betulo (s-ro BETTUS J-F, Manosque,)
    "Vojaĝo en Esperanto-lando" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

97. La Historiisto (s-ro Nedelin Boyadzhiev, Plovdiv, Bulgario)
    "Norda Odiseado" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

98. La Revanto (s-ino Eva Paraŝkeva Boyadzhieva , Plovdiv, Bulgario)
    "La morto de Kinkas Akvobleko" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

99. Ĵoel (s-ino Joëlle MULLER, Araso, Francio)
    "La Talpoĉasisto" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

100. Espero (s-ro CALVOS, Araso, Francio)
     "Loulan" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

101. Jamamoto-jama (s-ino Jamamoto Kazuko, Ŝibukaŭa, Japanio)
     "Fabeloj de Andersen" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

102. Ŝimizudani (s-ro Ŝimizu Takao , Niigata, Japanio)
     "Krimo de Fan" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

104. Quyen (s-ino VO THI KIM QUYEN, Hanojo, Vjetnamio)
     "Kanĵi kaj Amane. Familiaj Rakontoj" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

105. Vivjan (s-ino Viviane LEJEAU, Nalliers, Francio)
     "La triĝiba monto " - 7 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

106. Martine (s-ino RIVIERE Martine, Nantes, Francio)
     "Kavazaŭ ĉio dependus de mi" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

107. Ena-zakura (s-ino Huzimoto Hideko, Gihu Japanio)
     "La meteoro" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

109. Esploristo (s-ro Pradip Ghimire, Kathmanduo, Nepalo)
     "La instruoj de Budho" - 7 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

110. Unio (s-ro NGUYEN Hop, Hanojo, Vjetnamio)
     "Hieraŭ nokte mi revis pri paco" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

111. Prospero (s-ro Nguyen Huy Thinh, Hanojo, Vjetnamio)
     "Provu por via sano" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

113. Sergeo (s-ro KUZNECOV Sergej, Moskvo, Rusio)
     "Vojaĝo al Kazohinio" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

114. Molekula-Orbito (s-ro Akijama Ĉiaki, Maebaŝi, Gunma, Japanio)
     "La Eta Princo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

117. Defio (s-ro Miny Massar, Purmerend, Nederlando)
     "Lingvo kaj Vivo" - 8 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

118.Hirundo (s-ino KUDRJAVCEVA Rafija, u.Jekaterinburg, Rusio)
     "Antverpeno-La Laguna" - 3 paĝoj
     xxx  ooo  ooo  ooo  ooo

119.Me (patrino) (s-ino Nguyen Tran Cam Tu, Vjetnamio)
     "La Zagreba Metodo" - ? paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

120.Blanka Nubo (s-ino Le Thi Vân, Hanojo, Vjetnamioo)
     "Kanĵi kaj Amane, familiaj rakontoj" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

122.Aranka (s-ino LASLO Aranka, Subotica, Serbio)
     "La alta akvo" - 4 paĝoj
     xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

123.Serĥiĉu (s-ro RAMOS Sergio, Madrido, Hispanio)
     "Maskerado cirkaŭ la morto" - 3 paĝoj<
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

124. Alaŭda (s-ino ALESSANDRI Hélene (Elena) , Turo, Francio)
     "Bildoj pri Norda Lando kaj aliaj rakontoj" - 1 ĉapitro
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

125.Limao (s-ro LIMA Rafael, Inhumas, Brazilo)
     "La Nekonta Dio" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

126.Anto (s-ro LUCAS Anthony, Grenoblo, Francio)
     "Historio de UEA" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

127. Ŝijou-maru (s-ino JOŜIDA Nobuko, Fukaja, Saitama, Japanio)
     "Vivo de Zamenhof" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

128. Suno (s-ro KIM Seon Wook, Suŭon, Koreio)
     "Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

129. Kazuko (s-ino Narita Kazuko, Kioto, Japanio)
     "Gerda malaperis" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  oxx

130. Konisiki Tanka (s-ino TAKAHAŜI Kazuko, Kameoka, Japanio)
     "Ekzercu vin en bazaj vortoj" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

131. Kora (s-ino Bui Thi To TÂM, Vjetnamio)
     "Kanĵi kaj Amane, familiaj rakontoj" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

132. Belmonto (s-ro Yamasita Tosihiro, Kagoŝima, Japanio)
     "Peer Gynt" - 15 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

133. Ella (s-ro Gim Inhye, Busan, Koreio)
     "Korea antologio de noveloj" - 4 paĝoj
     oooo  ooo  ooo  ooo  ooo

134. Krysty (s-ino WOROBIEJ Krystyna, Gubin, Pollando)
     "Ĉinaj protektataj bestoj" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

135. Anna (s-ino LOWENSTEIN Anna, Palestrina, Italio)
     "Amaro" - 8 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

136. Gotak (s-ino Aoyama Atuko, Ateno, Grekio)
     "Homarano" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

137. Brila (s-ino Oh Soonmo, Seulo, Koreio)
     "Fabeloj" - 3 paĝoj
     oooo  ooo  ooo  ooo  ooo

138. Daitoo-dake (s-ro Sjozi Makoto, Sendai, Japanio)
     "La longa vojo" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

139. Goenkai (s-ro FUĴINO Hiroŝi, Kodaira, Tokio, Japanio)
     "La Fremdulo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

140. Martine (s-ino DEMOUY Martine, Périgueux, Francio)
     "Ili kaptis Elzan" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

141. Abelo (s-ino Debora Rossetti, Romo, Italio)
     "Vojaĝo al Kazohinio" - 3 paĝoj
     ooo  xxo  xxx  ---  ---

142. Fatih Dogan (s-ro Fatih Doan, Adana, Turkio)
     "Patroj kaj Filoj" - 3 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

143. Hirondelle (s-ino BIRAULT Maritéreze, Damgan, Francio)
     "Kromosomoj" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

144. Mirabelo (s-ino DUNLOP Marianne, Arras, Francio)
     "Homoj de Putin" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

145. Arne (s-ino CASPER Arne , Kopenhago, Danio)
     "Metropoliteno" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

146. Muzikanta hipopotamo (s-ro Heinz SPRICK , Hessisch Oldendorf, Germanio)
     "Skabio" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

147. Bonarkowa123 (s-ino BONAREK Ma³gorzata , Gliwice, Pollando)
     "Historio de Vilnius" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

148. Mirejo (s-ino Grosjean Mireille , Svislando)
     "Lingvomanio, proverboj kaj idiomoj de 28 lingvoj en Eŭropo" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

149. Tara (s-ino Tara Gregers , Frederiksbergo, Danio)
     "La dek bildoj de Bovpaŝtado" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

150. Natura (s-ino Joung Hyeon-Hyeon-ju , Seulo, Koreio)
     "Amo al la vivo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

151. Cigno (s-ino PAIK Sunjo , Busan, Koreio)
     "Andersen" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

153. Aghulino (s-ino Popova Elena , Dobrich, Bulgario)
     "Tradukarto" - 10 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

154. Forta (s-ro Francisko ORTA SOLER , Laguna, Hispanio)
     "Simboloj de Rusio" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

155. Marsano (s-ro Karlo SPINOLA , Malago, Hispanio)
     "Bona Espero" - 6 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

159. Konvalo (s-ino Leena Lindqvist , Kuopio, Finnlando )
     "Mikronoveloj" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

160. Fati (s-ino Fatima LAMHENI, Araso (Arras), Francio)
     "Tinĉjo en Tibeto" - 1 paĝo
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

161. Fortego (s-ro Pekino, Ĉinio)
     "Montara Vilaĝo" - 2 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

162. Fafo (s-ino Pekino, Ĉinio)
     "Pitoreska Pekino" - 5 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

163. Mariolina (s-ino MEZZADRI Maria Grazia, Parmo, Italio)
     "Gerda malaperis!" - 4 paĝoj
     ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

B: Oozeki (la dua rango) luktistoj kun 1 aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

1. Puntanto (s-ino Sylvia Hämäläinen, Tampere, Finnlando)
   "Tra dezerto kaj praarbaro" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Antari-Hanpan (s-ro Nema (PARK Yongsung) , Gimhae, Koreio)
   "Aventuroj de pioniro" - 6 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Yu (s-ino Yu Jianchao, Pekino, Ĉinio)
   "La grand Meaulnes" - 8 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Beletristo (s-ro Mai The Sy, Hanojo, Vjetnamio)
   "Memoroj pri la Japana Katastrofo" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Klara Akvo (s-ro AUCLAIR Jérôme, Clamart, Francio)
   "Fundamenta Krestomatio" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Nerdino (s-ino Marie Holdta , Viborg , Danio)
   "La Origino de Specioj" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  xoo  ooo

8. Gastem (s-ro Ilja MURAVJOV , Moskvo, Rusio)
   "Beletra almanako" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  oxx

9. Orkideo (s-ino PHAM MAI LAN, Hanojo, Vjetnamioo)
   "Sciu pri Hirosima" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Bento (s-ro Bengt Hedlund , Stockholm, Svedio)
    "Mio mia filo" - 1 ĉapitro
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Onagigawa (s-ro Tukui Hideki , Tokio, Japanio)
    "Paradizo ŝtelita" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  xxx  xxo

12. Midorano (s-ro MAMIJA Midori , Ŝizuoka, Japanio)
    "Ombro sur interna pejzaĝo" - 2 paĝoj
    xxx  xxx  ooo  ooo  ooo

13. Dirce Sales (s-ino Dirce Sales , Rio de Janeiro, Brazilo)
    "La libro de la Spiritoj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Ĝojo (s-ino Tran Thi Hoan, Hanojo, Vjetnamio)
    "Ruĝa kokono" - 7 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Kolĉiko (s-ino Laure PATAS D'ILLIERS , Parizo, Francio)
    "Belarta rikolto 2015" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Tonjo (s-ro José Antonio del Barrio , Alkorkono, Hispanio)
    "Mensogoj kaj sekretoj de la historio" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Norden (s-ro Aleksandr LEBEDEV , Moskvo, Rusio )
    "Metropoliteno" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  xoo  ooo  ooo

22. Panda (s-ro LEGRAND Christian , Massy, Francio)
    "Mondo de travivaĵoj" - 3 paĝoj
    xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

23.Taki (s-ino Iketani Taki, Kagoŝima, Japanio)
    "La ĝemelaj steloj" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo

28. Utila (s-ino Jianxia WU , Istanbul, Turkio)
    "La Eta Princo" - 5 paĝoj
    o

36. Clodero (s-ino ROBBE Claudie, Araso, Francio)
    "Ili vivis sur la tero" - 3 paĝoj
    ooo 

38. Koboldo (s-ino Kerstin Rohdin , Stockholm, Svedio)
    "La Historio de la Esperanta Literaturo" - ? paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

40. Jheromo (s-ro (CARÉ Jérôme , Pordic, Francio)
    "Lito apud la fenestro" - 5 paĝoj
    xoo  xox  ooo  ooo  ooo

41. Saliko (s-ino Raita Pyhälä, Hyvinkää, Finnlando)
    "La mortosonorilo de Camblay" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

60. Martinesperanto38 (s-ino Martine FREYDIER , Fontaine, Francio)
    "Rakontoj el Oomoto" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

65. Libelo (s-ino (Sabine HAUGE , Nurenbergo, Germanio)
    "La fotoalbumo" - 10 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

66. Nordano (s-ino KAŬAI Juka , Bibai, Hokajdo, Japanio)
    "La ŝtona urbo" - 5 paĝoj
    ooo  xoo  ooo  ooo  xox

67. Rapidaj Okuloj (s-ro (ALEHANDRO Adrian , Bonaero, Argentino)
    "La Faraono" - 7 paĝoj
    ooo  oxo  ooo  ooo  ooo

69. Hanis (s-ro NOCOÑ Andrzej , Pollando)
    "Raportoj el Japanio" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

C: Novaj partoprenantoj

1. Papilio (s-ino LEFEVRE Kasia, Lomme, Francio)
   "Reĝo Maĉjo la Unua" - 3 paĝoj
   ooo  xxo  oox  ooo  xoo

2. Moninjo (s-ino PLOECKL Huguette , Nanto, Francio)
   "Vizaĝoj" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Raffaele (s-ro FRANCESCHINI Raffaele, Parmo, Italio)
   "Fabeloj de la verda pigo" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Punkto (s-ro Malcolm JONES, Skipton, Britio)
   "Homoj sur la Tero" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Lima-ko (s-ro Elmir dos Santos Lima, Rio de Janeiro, Brazilo)
   "Penso kaj Vivo" - 2 paĝoj
   oox  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Majfloro (s-ino VEDOVI Regina Celia , Rio-de-Janejro, Brazilo)
   "Penso kaj Vivo" - 9 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Persistanto (s-ro STEHLING Klaŭdjo , Niterol, Brazilo)
   "Robinson Kruso" - 7 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  xoo

8. Uckermark (s-ino HENNING Edeltraut , Prenzlau, Germanio)
   "La knaboj de kastora rivero" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Karina (s-ino Karina MAKOSA, Varsovio, Pollado)
   "Homoj de Putin" - 10 paĝoj
   ooo  oxo  ooo 

10. Sunfloro (s-ino STEPANOVA Tatjana, Sankt-Peterburgo, Rusio)
    "Vespere" - 2 paĝoj
    ooo  o

11. Mirina (s-ino Irina GONĈAROVA , Odincovo, Rusio)
    "Zamenhof" - 4 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Franklin (s-ro BRAZIL, Niterojo, Brazilo)
    "Vivo feliĉa" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Scivolemulino (s-ino Stessie EGARNES,Angulemo, Francio)
    "Japana Literatura Jivelaro" - 10 paĝoj
    xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

Koreaj partoprenantoj

1. Antari-Hanpan (s-ro PARK Yongsung , Gimhae, Koreio)
   "Artikoloj pri Esperanto" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Avo (s-ro HONG Sungcho , Incheon, Koreio)
   "La fundamenta Instruo de Ŭonbulismo" - 7 paĝoj
   xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Bluarbo (s-ino BAE Sungyang , Gimhae, Koreio)
   "Fundamenta Krestomatio" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Boko (s-ro KIM Bonggyung , Busan, Koreio)
   "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Brila (s-ino OH Soonmo , Seulo, Koreio)
   "La fundamenta Instruo de Ŭonbulismo" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Cigno (s-ino PAIK Sunjo , Busan, Koreio)
   "Aventuroj de pioniro" - 4 paĝoj
   ooo  ooo  xoo  ooo  ooo

7. Dianto (s-ino LEE Chungwon , Daegu, Koreio)
   "Patrina koro" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Dumina (s-ino MIN Ohkkyoeng , Seulo, Koreio)
   "La mirinda sorĉisto de OZ" - 2 paĝoj
   oox  ooo  ooo  ooo  xxx

9. Ella (s-ino GIM Inhye , Busan, Koreio)
   "Aventuroj de pioniro" - 2 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Feliĉa (s-ino LEE Namhaeng , Yongin, Koreio)
    "La bato" " - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Folia (s-ino Lee Mikyong , Hapcheon, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oox

12. Granda (s-ino O Gisuk , Busan, Koreio)
    "Neĝulino" - 2 paĝoj
    ooo  oox  xoo  oxo  xoo

13. Ĝoja (s-ino JO Myeongja , Inchon, Koreio)
    "Steloj de Eger" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Hela (s-ino LEE Junghee, Gwacheon, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Inda (s-ino JUNG Byoungmi, Seulo, Koreio)
    "Fabeloj de la fratoj Grimm" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

16. Jana (s-ino PARK Eunyoung , Busan, Koreio)
    "A school Esperanto course" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

17. Jesa (s-ino LI Hyonsuk, Hanam, Koreio)
    "Andersen 1" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

18. Kanguruo (s-ro KANG Hongu , Seulo, Koreio)
    "Aventuroj de pioniro" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

19. Kolona (s-ino LEE Juhee, Gwacheon, Koreio)
    "Lusu min paroli plu" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  xxo  oxo

20. Lasta (s-ino PARK Misook, Busan, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

21. Libera (s-ino KIM Sinkyoung, Daegu, Koreio)
    "Aventuroj de pioniro" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

22. Lumi (s-ino HEO Miae Jeonju, Koreio)
    "Rekta metodo de Esperanto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

23. Majo (s-ino BAK Suhyeon Seulo, Koreio)
    "Prediko pri la kredo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

24. Miŝa (s-ro WON Shinyeong , Iksan, Koreio)
    "La Sotesano instruo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

25. Nabi (s-ino CHOI Eunsuk , Jeonju, Koreio)
    "Taglibro de Anne Frank" - 6 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

26. Natura (s-ino JOUNG Hyeonju , Seulo, Koreio)
    "Andersen 1" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

27. Popolo (s-ro KIM churlmin, Anyang, Koreio)
    "Invento de l'jarcento" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  oxo  ooo  xoo

28. Rozaria (s-ino JO Hangsuk, JO Hangsuk, Koreio)
    "La forto de la vero" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oox

29. Studema (s-ro PARK Jongyong Cheon-an, Koreio)
    "Fundamenta Krestomatio" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

30. Suna (s-ino SOON Seonhye Seulo, Koreio)
    "Baza lernolibro de Esperanto" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

31. Ŝafina (s-ino JUNG Yangyoon , Seulo, Koreio)
    "Fabeloj de la Fratoj Grimm 4" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

32. Teresa (s-ino EOM Miryeon , Daegu, Koreio)
    "Aventuroj de pioniro" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  xxx  ooo  ooo

33. Uko (s-ro CHOI Chung Uk Seulo, Koreio)
    "Esperanto tiel parolata" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

34. Vintro (s-ro JOH Weonseok, Seĝong, Koreio)
    "Kredu min sinjorino" - 2 paĝoj
    ooo  xox  ooo  ooo  ooo

S. Lernantoj en La Chaux-de-Fonds, Svislando

1. Naruto17 (s-ro Mattias KOSKINEN, 14j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Naruto Uzumaki (s-ro Alain VILLARS, 15j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Suzuki (f-ino Chiara DALLA PIAZZA, 12j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Pika (s-ro Allan GRADJEAN, 13j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

5. Nebulkapa (s-ro Iseo MORMILE, 14j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

6. Kaguja (f-ino Kira MAIRE, 12j)
   ;"La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

7. Lamasticot (s-ro Antoine SENN, 14j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Kolibro (f-ino ino Emma LIZZIO, 12j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

9. Yin-Yang (s-ro Roman Mergy, 13j)
   "La verda koro" - 1 paĝo
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

10. Soldato (s-ro Bruno Barras, 12j)
    "La verda koro" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Aurinko (s-ino Mónika MOLNÁR)
    "La verda koro" - 1 paĝo
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

La legluktado OOZMOO de NEK en septembro 2015 (Japanio)

1. Mizro
   "Esperanta Antologio" - 15 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

2. Komenco
   "Kvindek utaoj en Nara" - 6 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

3. Sejko
   "Onklo Vanja" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

4. Fumihumo
   "Vetero kaj klimato de la mondo" - 3 paĝoj
   ooo  oxo  ooo  ooo  ooo

5. Joneko
   "Rakotoj el Oomoto" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  xxx  xoo  ooo

6. Kapao
   "Faraono" - 5 paĝoj
   ooo  xoo  ooo  ooo  ooo

7. Lilio
   "Metropoliteno" - 3 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

8. Kirisan
   "Detala Gramatiko de Esperanto" - 5 paĝoj
   ooo  ooo  ooo  ooo  xxo

9. Feliĉano
   "Maskerado ĉirkaŭ la morto" - 1 paĝo
   xxo 

10. Ferulino
    "La Eta Princo" - 3 paĝoj
    xoo  ooo  ooo  ooo  ooo

11. Haruo
    "Juvelaroj de japana literturo" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

12. Monsano
    "Al Torento" - 5 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

13. Sunjo
    "Oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

14. Nadesiko
    "Araneo kaj Limako kaj melo" - 2 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  ooo

15. Vij
    "Vivo de Zamenhof" - 3 paĝoj
    ooo  ooo  ooo  ooo  oxo

16. Kazunĉa
    "Muminvalo" - 1 paĝo
    ooo  ooo  oxo  ooo  ooo

Ĉiuj kiuj akiris 15 venkojn ricevis diplomon!

komenco